Emerytury, trzynastki, czternastki. Ważne zmiany i terminy dla seniorów w 2023 roku

08.03.2023 14:36

Najpierw waloryzacja, potem trzynasta i czternasta emerytura. Kiedy seniorzy otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki? Oto najważniejsze daty.

kalendarium seniora
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Seniorzy w roku wyborczym mogą liczyć na zastrzyk gotówki. Wszystkie dodatkowe świadczenia najprawdopodobniej zostaną wypłacone jeszcze przed wyborami. W 2023 roku zmiany odczują także rolnicy i ci, którzy dopiero planują przejście na emeryturę.

Emerytury w 2023 roku. O tych datach należy pamiętać

Pierwsza kluczowa dla seniorów data już za nami. 1 marca świadczenia wzrosły o 14,8 proc. (co najmniej o 250 złotych). Ile dokładnie wyniesie podwyżka w przypadku konkretnej wysokości emerytury? Na to pytanie odpowiada kalkulator waloryzacji, podający zarówno kwotę brutto, jak i netto (na rękę) przysługującą od marca 2023 roku.

Podwyżkę na swoich kontach mogli dostrzec także rolnicy, których emerytury z KRUS od 1 marca  waloryzowane są „na równi z zasadami dla emerytów w systemie powszechnym, czyli w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W myśl znowelizowanych przepisów 1 marca 2023 r. emerytura  podstawowa podwyższona została do 90 proc. najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1429,60 zł (wzrost o 345,02 zł). Wysokość emerytur rolników ustalana jest bowiem jako iloczyn aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zatem im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - tym wyższa będzie kwota rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Także 1 marca w życie weszły nowe limity dorabiania do emerytury dla osób na tzw. wcześniejszej emeryturze. Chodzi o kwotę zarobków, powyżej której ZUS może zmniejszyć świadczenie lub wstrzymać wypłaty. Ci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, mogą zarobić 4713,50 złotych brutto bez ryzyka cięć w świadczeniu. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane. Wypłata zostanie wstrzymana, gdy zarobki seniora przekroczą 8753,60 złotych. Tak ustalone limity obowiązywać będą do maja br.

Kolejna ważna data dla tych, którzy zastanawiają się nad przejściem na emeryturę, to 27 marca. Główny Urząd Statystyczny opublikuje wówczas tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. W ostatnich latach odnotowano więcej zgonów niż w poprzednich latach – także za sprawą koronawirusa. W rezultacie nastąpił spadek dalszego trwania  życia. Co to oznacza dla ZUS i przyszłych emerytów? Statystycznie – w świetle niekorzystnych prognoz – będziemy żyć krócej, a zatem nasz kapitał emerytalny będzie podzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co z finansowego punktu widzenia jest dobrą informacją.  Zakład dzieli bowiem kwotę zgromadzonych składek przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach.  Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tego matematycznego działania, tym jego wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy.

W kwietniu wraz z emeryturą na konta seniorów zacznie trafiać 13-stka. Osoby pobierające świadczenie i zasiłek przedemerytalny otrzymują trzynastkę razem z emeryturą za maj. Po marcowej waloryzacji równe kwocie minimalnej emerytury świadczenie wzrosło do kwoty 1588,44 zł brutto. Zgodnie z zapowiedzią ZUS, wypłaty zaczną się wcześniej – pierwsi seniorzy otrzymają trzynastki już w marcu 2023 roku. Pieniądze trafią wtedy do emerytów, którzy środki z ZUS powinni otrzymać 1 kwietnia – w bieżącym roku to sobota. Wcześniejszą wypłatę emerytury i „trzynastki” dostaną też seniorzy, którzy według harmonogramu powinni otrzymać pieniądze z ZUS 10 kwietnia. W 2023 roku w ten dzień wypada Lany Poniedziałek, środki zostaną więc wypłacone jeszcze przed Wielkanocą.

2 maja to ostatni dzień na rozliczenie PIT. Ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, lecz nadal pracują, po raz pierwszy będą mogli skorzystać w rozliczeniu rocznym z ulgi dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Jeśli płatnik (pracodawca) pobierał od tych seniorów zaliczki na PIT w 2022 roku, podatników czeka hojny zwrot podatku.

 

Przed wyborami, najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września, na konta niektórych seniorów trafia także czternastki. Z zapowiedzi polityków wynika, że jak co roku świadczenie to ma być równe minimalnej emeryturze, która wynosi w 2023 roku 1588,44 zł brutto. Czternastkę w tej wysokości mieliby otrzymać ci, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe emerytury będą pomniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

loader

RadioZET.pl