,

Będzie nowe świadczenie wspierające. Sejm przyjął ustawę

26.05.2023 17:51

Parlamentarzyści opowiedzieli się za nowym świadczeniem dla osób niepełnosprawnych. Sejm przyjął ustawę o wypłatach.

Nowe świadczenie
fot. PAP/Leszek Szymański

Niepełnosprawni i ich opiekunowie będą mogli wnioskować o nowe świadczenie. Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych przysługiwać będzie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Sejm jest za

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu wspierającym głosowało 445 posłów, przeciw była jedna, wstrzymało się siedmiu. Zgodnie z ustawą świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Zgodnie z ustawą świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

  • Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.
  • 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów,
  • 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów,
  • 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów,
  • 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów,
  • 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

W pierwotnej wersji projektu mowa była o świadczeniu dla wszystkich niepełnosprawnych, bez względu na wiek. Ostatecznie jednak pieniądze trafią do osób pełnoletnich.

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się