Obserwuj w Google News

Już nie tylko pieniądze. Pracownicy chcą, żeby dbano też o ich zdrowie psychiczne

2 min. czytania
12.04.2023 10:17
Zareaguj Reakcja

96,6 procent pracujących w Polsce chciałoby, żeby pracodawca „wspierał ich zdrowie psychiczne”. ZUS w raporcie „Absencja chorobowa w 2021 roku” poinformował, że 10 procent zatrudnionych w Polsce przebywało na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów psychicznych.

badanie ciśnieniomierzem
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Pieniądze to nie wszystko – od swoich pracodawców Polacy oczekują nie tylko wypłacania wynagrodzeń, lecz także dbania o dobre zdrowie, w tym psychiczne. 83,7 procent respondentów badania „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” zadeklarowało, że tryb pracy ma wpływ na zdrowie psychiczne, a przeciwnego zdania było 16,3 procent ankietowanych. 51 procent badanych pracowało stacjonarnie, 36 procent hybrydowo, a 13 procent zdalnie. Jak stwierdzono, „największe zauważalne trudności na tle psychicznym deklarują osoby pracujące w trybie stacjonarnym”. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce 66 tysięcy wypadków przy pracy.

Zdrowie psychiczne w pracy. Już 10 procent wszystkich zwolnień

Pracodawca powinien wspierać zdrowie psychiczne pracowników - uważa 96,6 proc. zatrudnionych w Polsce. „Badani wyrazili swoje potrzeby z zakresu wsparcia psychologicznego, psychoedukacji oraz kultury organizacyjnej” – wskazano. Jak dodano, prawie 60 procent badanych nie ma przekonania, że w sytuacjach obciążenia psychicznego otrzyma pomoc w miejscu pracy.

Oglądaj

Zgodnie z raportem, ok. 57 procent badanych wykazuje znaczące trudności z utrzymywaniem odpowiedniego poziomu motywacji, co „objawia się problemami z rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych, odkładaniem pracy na inny dzień, kłopotami z dotrzymywaniem terminów”. Ok. 65 procent respondentów ma umiarkowany lub lekko obniżony poziom wydajności w pracy, przy czym tylko 35 procent deklaruje znaczące trudności w tym obszarze.

Znaczne trudności w zachowaniu balansu między pracą a życiem osobistym ma 45 procent ankietowanych; osoby te regularnie pracują po godzinach – zauważono. „Jedynie 15 procent badanych zachowuje równowagę między pracą a życiem osobistym” – stwierdzono.

Redakcja poleca

- Coraz częściej spotykamy pacjentów cierpiących na bezsenność, w stanie permanentnego stresu i lęku, czy wręcz prezentujących obniżony nastrój z depresją włącznie, co z oczywistych względów wpływa na ich motywację i wydajność w pracy – przekazała prezes Grupy Lux Med i Pracodawców dla Zdrowia Anna Rulkiewicz. Z badania wynika, że stan życia zawodowego nie zależy od wieku ani trybu pracy. „Jego średni wynik nie jest wnioskiem pesymistycznym, ale wskazuje potrzebę wdrażania programów pomocowych w miejscu pracy” – oceniono.

„Wyniki badania pokazują, że osoby zatrudnione mają obniżony stan zdrowia psychicznego. Zmagają się z niepokojem, gorszym nastrojem i stresem. W miarę dobrze zarządzają równowagą życie-praca oraz wydajnością, ale potrzebują od pracodawcy większego zainteresowania i wsparcia w trudnych momentach” – podsumowano. Badanie „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” firmy Lux Med zostało zrealizowane za pomocą ankiety online we wrześniu 2022 roku na ogólnopolskiej próbie 1304 respondentów. W analizie uwzględnione zostały odpowiedzi osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (N=688).

RadioZET.pl/PAP