Obserwuj w Google News

Kiedy należy zwrócić do ZUS emeryturę? Urząd wyjaśnia

2 min. czytania
14.11.2022 12:32
Zareaguj Reakcja

Co zrobić z emeryturą zmarłego małżonka lub innego członka rodziny? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, kiedy świadczenie trzeba zwrócić do urzędu.

Kiedy emeryturę trzeba zwrócić
fot. Marek BAZAK/East News

Emerytura, która po śmierci zmarłego zasiliła jego konto, co do zasady powinna wrócić do ZUS. Są jednak wyjątki. Urząd wyjaśnił, co należy zrobić z pieniędzmi i kiedy mamy do czynienia z nienależnie pobranym świadczeniem.

Emerytura po śmierci ubezpieczonego. Czy świadczenie trzeba zwrócić?

Formalności po śmierci bliskiej osoby często schodzą na dalszy plan. Zdarza się, że po śmierci ubezpieczonego listonosz nadal przynosi emeryturę lub pieniądze z ZUS wpływają na konto zmarłego. Nie zawsze jednak trzeba te pieniądze zwracać. Urząd wyjaśnił, że jeśli na konto zmarłego wpłynie emerytura lub renta, która przysługiwała mu za miesiąc, w którym zmarł, to środków nie trzeba zwracać.

Redakcja poleca

- Jeżeli jednak listonosz przyniesie emeryturę, która należała się za miesiąc już po śmierci naszego bliskiego wtedy te pieniądze już się rodzinie nie należą. Taka sytuacja jest wtedy, gdy nasz bliski umiera np. w ostatnim dniu czerwca a na konto wpływa emerytura lub renta za lipiec, czyli już należna za następny miesiąc – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Co należy zrobić, po otrzymaniu pieniędzy, które już nam nie przysługują? ZUS wyjaśnił, że środków na koncie bankowym nie trzeba odsyłać. Urząd sam wnioskuje do banku o zwrot przelanych pieniędzy. Sytuacja komplikuje się nieco w przypadku wypłaty emerytur lub rent w gotówce. Wówczas najlepiej, by rodzina zmarłego nie odebrała świadczenia od listonosza.

- Jeśli ktoś nie jest pewny, co ma zrobić lub pieniądze wprawdzie należą się rodzinie a zostały do ZUS zwrócone, wtedy można złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia. Rodzina ma na to aż 12 miesięcy – wyjaśniła rzeczniczka.

Prawo do emerytury ustaje z chwilą śmierci ubezpieczonego. Jeśli zgon nastąpił przed terminem płatności świadczenia i istnieje możliwość wstrzymania tej wypłaty, ZUS przestaje przekazywać pieniądze od miesiąca, w którym nastąpił zgon. W przeciwnym przypadku wstrzymanie wypłaty następuje w kolejnym miesiącu, po śmierci emeryta bądź rencisty.

- Pieniądze, gdy się należą, nie przepadną. Zawsze w sytuacji, gdy Zakład wstrzyma wypłatę jeszcze w tym samym miesiącu, w którym nastąpił zgon, uprawniony członek rodziny może złożyć do nas wniosek o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego – jeszcze raz przypomniała rzeczniczka.

RadioZET.pl/ZUS