Zamknij

Kolejne problemy z Polskim Ładem. RPO: przedsiębiorcy skarżą się na składkę

22.12.2022 10:59

Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej  wynikające z przepisów Polskiego Ładu – podał w komunikacie Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Co poszło nie tak z reformą?

Polski Ład nadal komplikuje system
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Polski Ład zafundował przedsiębiorcom prawny rollercoaster. Najpierw reforma zabroniła im odliczania w PIT składki zdrowotnej, potem zaś doszło do kolejnej rewolucji. Na mocy nowelizacji, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku pod hasłem Niskie Podatki, zasady obliczania składki zdrowotnej różnią się w zależności od przyjętej formy opodatkowania biznesu. Na problemy związane ze składką zwrócił uwagę RPO, który zaapelował do resortu finansów o interwencję w tej sprawie.

Polski Ład nadal komplikuje system. Przedsiębiorcy mają problem ze składką

„Jednym z problemów jest, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest inaczej określany niż dla celów podatkowych. Oprócz tego, że samo ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w praktyce bardzo skomplikowane, to skutkiem zmian jest, że niektórzy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy” – czytamy w piśmie RPO.

Co do zasady, każdy przedsiębiorca wpłaca do ZUS składkę za każdy miesiąc od miesięcznej podstawy jej wymiaru. Podstawę stanowi dochód z działalności gospodarczej z poprzedniego miesiąca. „Gdy ustalona podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki zdrowotnej za ten miesiąc stanowi kwota tego wynagrodzenia” – podał RPO.

Tym samym, przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można uwzględnić poniesionej straty. Natomiast rozliczenie straty możliwe jest do odliczenia na cele podatkowe. Problem występuje także przy zawieszeniu działalności gospodarczej. Nie jest bowiem możliwe odliczenie dla celów składki zdrowotnej zwłaszcza kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności  RPO

Rzecznik zwrócił się do resortu finansów z prośbą o objaśnienia w tej sprawie.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 1 lipca 2022 roku

Polski Ład ze stycznia w połowie roku odszedł w niepamięć. Nie oznaczało to jednak ułatwień dla przedsiębiorców, którzy stanęli przed wyborem formy opodatkowania biznesu, uzależniając go od wysokości składki. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach odprowadzana jest składka na ryczałcie, skali podatkowej, podatku liniowym i karcie podatkowej.

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Płacona składka nie może być niższa niż 270,90 zł miesięcznie w 2022 r.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym od 2022 r. płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zapłacą jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie w 2022 r.

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem, składka zdrowotna jest niska i bardzo prosta do zastosowania. Wynosi 9 proc., liczona jest od podstawy:

  • dla firm o rocznych przychodach (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów przekraczających 60 tys. zł i nieprzekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 100 tys. podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. Jej podstawą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Co z odliczeniem tej składki w PIT? Przedsiębiorcy na skali podatkowej w dalszym ciągu nie skorzystają z tej ulgi, ale za to zamiast 17 proc. PIT płacą 12 proc.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej otrzymają preferencję w zakresie składki zdrowotnej – do ustalonego limitu. Roczny limit:

    • dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu albo zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów);
    • dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
    • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).
loader

RadioZET.pl/RPO/gov.pl