Obserwuj w Google News

Kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Prawo znów po stronie kredytobiorców

2 min. czytania
16.03.2023 16:32
Zareaguj Reakcja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w obszernej sprawie kredytobiorców frankowych. Unijny sąd przyznał, że ochrona frankowiczów nie kończy się na uznaniu umowy za nieważną.

Wyrok TSUE ws. frankowiczów
fot. KAROL SEREWIS/East News

Frankowicze od lat toczą spór z bankami. TSUE do tej pory orzekał na korzyść kredytobiorców. W lutym TSUE orzekł, że banki nie mogą żądać od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie nieważności umowy. Miesiąc później zaś wygłoszono kolejne orzeczenie, dające przewagę kredytobiorcom.

Frankowicze przed sądami. Kolejne orzeczenie na korzyść kredytobiorców

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w sprawie dotyczącej kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich.

„Ochrona przyznana konsumentom przez prawo unijne nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu. W przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków należy przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby przy braku w umowie klauzuli abuzywnej” – podał TSUE.

 

Redakcja poleca

Z kolei to do państw członkowskich należy obowiązek uregulowania kwestii skutków unieważnienia umowy. "Regulacja ta powinna w szczególności przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby w braku wprowadzenia do umowy klauzuli abuzywnej" - podkreślił TSUE. Warto nadmienić, że zwykle po ustaleniu nieważności umowy, strony muszą zwrócić pobrane świadczenia. Klient musi oddać kapitał, zaś bank raty wraz z odsetkami.

"W tym kontekście Trybunał sprzeciwił się zastosowaniu przepisów prawa krajowego, które, w związku z unieważnieniem umowy, prowadziłyby do równego podziału strat między jej stronami. Rozwiązanie to podważyłoby ochronny skutek regulacji unijnych (dyrektywy 93/13) i nie zniechęciłoby przedsiębiorcy do stosowania w przyszłości nieuczciwych warunków umownych wobec konsumentów" - uściślił Trybunał w Luksemburgu.

RadioZET.pl/PAP