,

Kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej? „To ewenement w przepisach”

13.01.2023 14:45

- Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, gdyż przegłosowano bardzo ważne zmiany – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mowa m.in. o zmianach w Kodeksie pracy, które dotyczą pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Kontrola trzeźwości a praca zdalna
fot. Monika Gruszewicz/Shutterstock (ilustracyjne)

Kodeks pracy po raz kolejny został zmieniony. Nowelizacja wprowadzająca pracę zdalną na stałe do polskiego porządku prawnego czeka już tylko na podpis prezydenta. Wyjaśniamy, co zmieni się w przepisach.

Praca zdalna na stałe w przepisach

– Ustawa wprowadzająca pracę zdalną do Kodeksu pracy wprowadza przede wszystkim definicję pracy zdalnej polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą – tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawodawca definiuje pracę zdalną całkowitą i hybrydową (częściowo z domu, częściowo z biura). Pracownik przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia będzie mógł uzgodnić z pracodawcą formę świadczenia pracy. Ustawa nakłada na pracodawcę nowe obowiązki: będzie musiał w regulaminie lub w porozumieniu z pracownikami ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej.

Co więcej, pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy z domu rodzicom (jeśli – rzecz jasna – charakter pracy umożliwia pracę zdalną). Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez rodzica dziecka niepełnosprawnego, pracownicę w ciąży i pracownika zajmującego się dzieckiem do 4. roku życia. Nie będzie można odmówić pracy zdalnej pracownikowi, który zajmuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
– Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika – podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

Kontrola trzeźwości w firmach

Dodatkowo na stałe w przepisach wprowadzono zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego, co daje pracodawcy nowe uprawnienia: kontrolę trzeźwości. Ta będzie mogła być przeprowadzana w razie podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub prewencyjnie. Taką kontrolę na wniosek pracodawcy przeprowadza policja.

Jak poinformował resort, kontrolą trzeźwości przeprowadzaną samodzielnie pracodawca będzie mógł objąć tylko takich pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub dla mienia (jakiegokolwiek, nie tylko mienia pracodawcy).

To jest ewenement w polskich przepisach prawa. To dobre rozwiązanie, stawiające na bezpieczeństwo i odpowiedzialność w miejscu pracy  Marlena Maląg

Co z kontrolą trzeźwości w trakcie pracy zdalnej? – Nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Gdyby jednak pracownicy wykonujący pracę zdalną spełnili przesłanki zawarte w projektowanych przepisach, mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia – wskazała minister Marlena Maląg.

To nie koniec zmian w Kodeksie pracy. Rząd przyjął w ostatnim czasie nowelę, która wdraża dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską. Ta zakłada m.in wydłużenie urlopów rodzicielskich. 

loader

RadioZET.pl/PAP

 

Logo radiozet Dzieje się