Zamknij

Kontrola trzeźwości w nowym Kodeksie pracy. „Pracodawca będzie miał obowiązek”

02.12.2022 12:00

W przyjętej przez Sejm nowelizacji Kodeksu pracy znalazła się regulacja zasad przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

kontrola trzeźwości
fot. Stanislaw Bielski/REPORTER/East News

Kodeks pracy został zaktualizowany przez Sejm. Umocowano w nim przede wszystkim na stałe pracę zdalną, ważnym elementem jest także umożliwienie pracodawcom przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. Wprowadzone zmiany to rozwiązania oczekiwane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników – wynika ze słów Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Kodeks pracy z kontrolą trzeźwości. Praca zdalna na stałe

Szefowa MRiPS wyjaśniła, że zmiany umożliwiające przeprowadzenie przez pracodawców kontroli trzeźwości zostały wprowadzone z myślą o ochronie życia i zdrowia pracowników.

- Taka kontrola nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem jakichkolwiek używek może doprowadzić do tragedii, dlatego uregulowanie tej kwestii było tak ważne – wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje ponadto zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

W uchwalonej noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

loader

RadioZET.pl/PAP