Obserwuj w Google News

Miesiąc prądu za darmo. Efekt rządowego rozporządzenia

Materiały promocyjne
3 min. czytania
15.09.2023 10:21
Zareaguj Reakcja

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Klimatu obniżyło ceny prądu o 12 procent. Przepisy mają moc wsteczną, co oznacza, że tańsza będzie także energia, za którą już zapłaciliśmy. Oznacza to uzyskanie nadpłaty, którą dostawcy rozliczą w jednym z rachunków. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to, że w jednym miesiącu nie będą już musieli płacić za prąd.

Miesiąc prądu za darmo. Efekt rządowego rozporządzenia
fot. Materiały prasowe

Ceny energii mogły wywołać wielkie spustoszenie w domowych budżetach. Uchroniła przed tym Tarcza Solidarnościowa, która zamroziła rachunki. Dzięki niej odbiorcy indywidualni płacą tylko około 40 procent rzeczywistej ceny prądu elektrycznego – pozostała część pokrywana jest ze środków z budżetu państwa oraz wpłat dostawców energii.

19 września wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące 12 procent obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych w 2023 roku - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Z wyliczeń wynika, że gospodarstwa domowe z już opłaconych w tym roku rachunków odzyskają nawet 125 zł. Kwota ta zostanie potraktowana jako upust, co oznacza, że w jednym z nadchodzących miesięcy rodziny nie będą musiały płacić za prąd.

Dla statystycznej rodziny o przeciętnym zużyciu nowy mechanizm wsparcia odbiorców oznacza równowartość rachunku za jeden miesiąc – wynika z wyliczeń PGE. Gigant energetyczny podkreślił, że sprzedawcy energii obligatoryjnie będą zobowiązani do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu. Zniżka nie będzie jednak przysługiwać automatycznie – żeby ją otrzymać, trzeba będzie spełnić jeden z 6 wymienionych w rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu warunków. Są to:

  • Wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną
  • Wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach
  • Potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii
  • Zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w okresie
  • Posiadanie prosumenckiej instalacji OZE
  • Korzystanie z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników)
pge_wsteczna_obnizka_cen_02
fot. PGE

W rozporządzeniu zapisano, że w przypadku spełnienia przed odbiorcę energii przynajmniej jednego z warunków, przyznanie i rozliczenie upustu ma nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż na ostatniej fakturze wystawionej za zużycie prądu w 2023 roku.

Wysokość upustu została wyliczona z następującego wzoru: 12 procent iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 rok wynosi 0,4140 gr za kWh. Maksymalna obniżka należności może więc wynieść 125 zł.

- W związku z zablokowaniem przez opozycyjny Senat ustawy, która zakładała 5-procentową obniżkę cen za energię elektryczną, zużytą w 2023 roku, rząd postanowił wprowadzić alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu obowiązku przyznania gospodarstwom domowym przez sprzedawców energii upustu w wysokości ponad 120 zł. My dotrzymujemy słowa i chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen energii elektrycznej – stwierdził Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Jeden darmowy rachunek za prąd to nie jedyna dobra wiadomość dla konsumentów. Wcześniej rząd zdecydował o poszerzeniu Tarczy Solidarnościowej, która obniżyła ceny energii do 40 procent jej wartości rynkowej. Podniesione zostały limity zużycia, do których obowiązywać będą zniżki.

Nowe limity zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce zostały podniesione z 2000 do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, z 2600 do 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami oraz z 3000 do 4000 kWh dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny –. Energia zużyta przez odbiorców indywidualnych poniżej limitu będzie kosztuje tyle, co w ubiegłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto.

Dodatkową ochroną przed wzrostem cen energii zostały również objęte samorządy, odbiorcy wrażliwi oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tej kategorii odbiorców rząd zdecydował o obniżeniu od października ceny energii z ok. 78 gr do 69 gr za kWh.