Obserwuj w Google News

Nie tylko 500 plus. Wszystkie świadczenia na dzieci w 2023 roku

2 min. czytania
30.12.2022 17:56
Zareaguj Reakcja

500 plus to podstawowe świadczenie dla rodziców, do którego można dobrać nawet kilka rozwiązań wspomagających, gwarantujących dodatkowe pieniądze na dzieci co miesiąc. Co przysługuje rodzicom w 2023 roku?

banknot 500 zł
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

500 plus z powodu inflacji ma coraz niższą siłę nabywczą: za 500 zł w 2023 roku można będzie kupić produkty, które w 2016 roku warte były niecałe 400 zł. Coraz dotkliwiej odczuwają to rodzice, którzy domagają się waloryzacji świadczenia. Niepotwierdzone informacje mówiły o możliwości podwyższenia 500 plus do 800 zł przed wyborami, rząd jednak zdecydowanie tej możliwości zaprzeczył. Strumień pieniędzy na dzieci można jednak zwiększyć dzięki innym świadczeniom, które będą przysługiwać rodzicom w 2023 roku.

500 plus 2023. Dodatkowe świadczenia dla rodziców

Program Rodzina 500 plus wystartował w 2016 roku, początkowo pieniądze przysługiwały na drugie i kolejne dziecko. W 2023 roku, gdy świadczenie obejmować będzie około 7 mln dzieci. Państwo przekazało do tej porty rodzicom ponad 213 mld zł, w 2023 roku kwota ta wzrośnie o kolejne 40 mld zł.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie uzupełniające, które wystartowało 1 stycznia 2022 i będzie kontynuowane także w 2023 roku. Początkowo nazywane było nawet „1000 plus”, jako że przysługującą na drugi i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy kwotę 12 000 zł można wypłacić w 12 lub 24 ratach, otrzymując co miesiąc dodatkowy 1000 zł lub 500 zł. Z danych MRiPS wynika, że w ramach programu na ponad 610 000 dzieci wypłaconych ponad 3 mld zł.

Rodzice, których dzieci nie kwalifikują się na środki z RKO, mogą skorzystać ze „żłobkowego”. To 400 zł dofinansowania przekazywanego bezpośrednio do placówki opiekuńczej, które może zostać wykorzystane na opłacenie całości lub części kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Pieniądze mogą ponadto zostać przeznaczone na dziennego opiekuna.

Redakcja poleca

Kolejne pieniądze czekają na rodziców dzieci, które zaczną chodzić do szkoły. 300 plus, czyli „Dobry start”, wypłacane jest raz w roku i ma pomóc sfinansować wyprawkę szkolną. W 2022 roku z programu skorzystali rodzice 4 mln dzieci, a łącznie państwo wypłaciło w ramach 300 plus już 1,5 mld zł.

Ważnym elementem wsparcia dla rodzin jest Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do uzyskiwania zniżek w coraz większej liczbie podmiotów, w tym na przykład podczas robienia zakupów w sklepach. Ministerstwo rodziny podało, że z karty korzysta już 1,4 mln rodzin, a w całej Polsce jest 30 000 punktów, które oferują właścicielom KDR benefity. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy dochowali się co najmniej trójki dzieci.

RadioZET.pl