,

Nowe obowiązki dla firm. „Zmiany w Kodeksie pracy to wzrost biurokracji”

12.01.2023 15:33

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy, który zakłada m.in. wydłużenie urlopów rodzicielskich. Nowe prawo sprzyjać będzie pracownikom, ale dla pracodawców oznacza nowe problemy – zaznaczyli eksperci.

Zmiany w kodeksie pracy
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Kodeks pracy doczekał się nowelizacji i wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw. Rząd przyjął projekt dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. - Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – zapewniła minister Marlena Maląg. Co na to pracodawcy? Przedsiębiorcy liczą, że zdążą się przygotować.

5 zmian w prawie pracy a obowiązki pracodawców

Zmiany będą dotyczyć m.in.

. Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny), będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

- Dyrektywa dotycząca warunków pracy wprowadza zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny, rozszerza prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia i gwarantuje nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników. Zmienią się  m.in. zasady informowania pracowników o przysługujących im uprawnieniach. Obowiązki informacyjne będą bardzo szerokie i oznaczają wzrost biurokracji. Co prawda na etapie konsultacji projektu w Radzie Dialogu Społecznego udało się przekonać ministerstwo do racjonalizacji niektórych zapisów, m.in. poprzez możliwość odwołania się do uprawnień pracownika wynikających z zapisów zakładowych źródeł prawa,  czy ogólnych zasad, np. w zakresie polityki szkoleń, ale i tak pracodawcy, zwłaszcza zatrudniający setki pracowników będą mieli sporo pracy związanej z realizacją dodatkowych obowiązków - skomentował prof. Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan.

Pracodawca nie będzie już mógł odmówić pracownikowi

ani traktować go inaczej z uwagi na fakt posiadania dodatkowej pracy. - Te zapisy mogą budzić wiele kontrowersji w praktycznym stosowaniu zasad informowania, ale i przestrzegania norm czasu pracy, na co pracodawcy zwracają szczególną uwagę w kontekście kodeksowych gwarancji dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz zachowania bezpieczeństwa pracy – mówił ekspert.

Prawdziwą rewolucję mogą przynieść

czyli dyrektywa work-life balance. Rząd zaproponował wydłużenie urlopu rodzicielskiego  do 41 tygodni (43 w przypadku ciąży mnogiej), co oznacza, że  zarówno matki, jak i ojcowie będą mieli zagwarantowany czas urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez każdego z nich. - Ta zmiana ma zachęcać ojców do korzystania z urlopów, a nie przenoszona część tego urlopu wyniesie do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Urlop rodzicielski zostanie uniezależniony od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu, a zasiłek  macierzyński będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego – wyjaśnił Jacek Męcina.

Nowelizacja kładzie nacisk na pracę zdalną i elastyczne warunki zatrudnienia. Rodzic dziecka do 8 lat, który zechce np. pracować zdalnie, będzie musiał otrzymać od pracodawcy odpowiedź na piśmie. Jak czytamy w projekcie, odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy wymagać będzie pisemnego uzasadnienia pracodawcy. Nowością będzie 

. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, albo innemu członkowi rodziny. - Za czas tego urlopu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, jednak biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i wzrost znaczenia opieki nad niesamodzielnymi członkami najbliższej rodziny rozwiązanie to wydaje się racjonalne i potrzebne, choć pewnie spowoduje sporo trudności dla pracodawcy w organizacji pracy - tłumaczył prof. Jacek Męcina.

Każdy pracownik będzie mógł także

w roku. Ekspert porównał to rozwiązanie do już funkcjonującego urlopu na żądanie. Jak podsumował, pracodawcy poradzą sobie z reformą „pod warunkiem że przepisy będą racjonalnie skonstruowane, a vacatio legis odpowiednio długie”.

loader

RadioZET.pl/Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Logo radiozet Dzieje się