Zamknij

Nowy obowiązek płatników w ZUS. Zakład podał szczegóły

07.12.2022 17:07

Obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają obecnie płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Część z nich może go już spełniać pośrednio – podał Zakład.

druki ZUS
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

ZUS od 2023 roku będzie przyjmował dokumenty rozliczające składki już tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Nie dla wszystkich płatników oznacza to jednak konieczność zakładania konta – część z nich rozliczała się już w ten sposób wcześniej, niektórzy zaś spełniają obowiązek dzięki zlecaniu rozliczeń innym osobom upoważnionym – na przykład księgowym.

ZUS rozliczany tylko przez PUE. Zmiana od 2023 roku

ZUS poinformował, że jako spełnienie nałożonego przez prawo obowiązku posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych kwalifikuje się także przekazanie pełnomocnictwa do rozliczania płatnika przez osoby, które takie konto już posiadają.

- Do 30 grudnia 2022 wszyscy płatnicy składek - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - powinni mieć konto na PUE ZUS. Mogą to zrobić osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale udzielił pełnomocnictwa do swojej roli płatnika np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego, to znaczy, że płatnik ma już swój profil - wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Aby upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba dla niej złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Można przekazać je w formie papierowej do placówki ZUS lub w formie elektronicznej – przez PUE ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza ZUS PEL „Pełnomocnictwo”.

Na formularzu – w sekcji Zakres pełnomocnictwa - trzeba zaznaczyć pole „do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS” oraz wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS. Można też podać datę końca nadanego upoważnienia. Następnie należy zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek.

Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

loader

RadioZET.pl/ZUS