Obserwuj w Google News

Od tej kwoty ZUS zawiesi wypłatę świadczeń. Ważne zmiany od 1 czerwca

2 min. czytania
29.05.2023 13:15
Zareaguj Reakcja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat na temat limitów dorabiania w przypadku wcześniejszych emerytów. Te zależne są od przeciętnej pensji w gospodarce za dany kwartał. Im wyższa pensja, tym więcej można dorobić bez uszczerbku na rencie lub emeryturze.

limity dorabiania do emerytury
fot. Marek BAZAK/East News

ZUS może zawiesić wypłatę świadczeń, jeśli pracujący senior, który nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) dodatkowo zarobił więcej niż odgórnie wskazana kwota. Limity dorabiania do emerytury związane są z przeciętnym wynagrodzeniem za dany kwartał. W świetle prawa emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód pracującego seniora jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Przychód powyżej 130 proc. średniej pensji wiąże się ze wstrzymaniem wypłat.

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty

Przeciętna pensja rośnie z kwartału na kwartał, dzięki czemu seniorzy mogą zarobić więcej bez obaw o to, że ZUS obniży lub zawiesi im wypłatę świadczeń.

W komunikacie prezes ZUS z dnia 15 maja br. opublikowanym w Monitorze Polskim wskazano, jakie kwoty odpowiadają 70 i 30 proc. przeciętnej pensji. Przeciętne wynagrodzenie zgodnie z danymi GUS wzrosło w I kwartale roku z 6733,49 zł do 7124,26 zł.

limity dorabiania do emerytury
fot. Monitor Polski

70 proc. tej kwoty daje sumę 4987,00 zł. Jeśli przychód seniora okaże się wyższy, ZUS proporcjonalnie zmniejszy mu świadczenie. Z kolei przychód wyższy niż 130 proc. przeciętnej pensji, czyli 9261,60 zł, wiązał się będzie z koniecznością zawieszenia wypłaty z ZUS.

 

Redakcja poleca

O limitach muszą pamiętać renciści i tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

RadioZET.pl