Obserwuj w Google News

Open Eyes Economy Summit 2023: transformacja energetyczna i jej potencjał

Mteriały promocyjne
4 min. czytania
29.11.2023 13:01
Zareaguj Reakcja

O znaczeniu transformacji energetycznej w regeneracji polskich miast, odnawialnych źródłach ciepła i wyzwaniach, jakie stawia przed nami współczesny świat opowiada Paweł Orlof, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Veolia Energia Warszawa.

Open Eyes Economy Summit 2023: transformacja energetyczna i jej potencjał
fot. Shutterstock

Zmiana klimatu stała się faktem. Dzisiaj już żaden rozsądny człowiek nie zaprzecza, że na naszych oczach postępuje katastrofa klimatyczna, spowodowana globalnym wzrostem temperatury. Rządy i firmy na całym świecie zdają sobie sprawę, że trzeba działać szybko i efektywnie, biorąc pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne, jak społeczne. Przedsiębiorcy odgrywają istotna rolę we wdrażaniu mechanizmów, które pomogą w osiągnięciu neutralności energetycznej. Należy jednak zaznaczyć, że efektywna strategia w walce z globalnym ociepleniem powinna obejmować szeroko zakrojone zmiany legislacyjne. Aktywna postawa rządów ma w tej kwestii niebagatelne znaczenie. Na przyspieszenie zielonej transformacji ogromny wpływ mają również konsumenci. Rosnąca świadomość społeczna dotycząca zmian klimatu sprzyja kształtowaniu się nowych, proekologicznych zachowań. Dopiero dzięki połączeniu tych trzech elementów: polityki, biznesu i odbiorców potencjał do zmian będzie mógł zostać w całości wykorzystany.

Veolia działa w Polsce już od 25 lat. Firma jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Tworzone przez grupę innowacyjne rozwiązania odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Jak przeprowadzić skuteczną transformację energetyczną? Szukać alternatywnych źródeł ciepła. Jak podkreśla Paweł Orlof, żyjemy w czasach, w których musimy wykorzystać absolutnie cały potencjał na pozyskanie odnawialnego ciepła.

Ekonomia energetyczna musi być przemyślana

Transformacja energetyczna w polskich miastach powinna zostać przeprowadzona za pomocą holistycznego podejścia, w którym ekonomia idzie w parze z digitalizacją. Veolia Energia Warszawa jest właścicielem sieci ciepłowniczej w stolicy i - jak zaznacza Paweł Orlof - pierwszą rzeczą, która została przeprowadzona było zainstalowanie inteligentnego systemu zarządzania siecią cieplną. W jego skład wchodzi nowoczesna dyspozytornia, czyli centrum zarządzania siecią ciepłowniczą. Działanie Dyspozycji Mocy polega na połączeniu wszystkich zmiennych z opomiarowanej infrastruktury i częściowo zdalne prowadzenie sieci dystrybuującej ciepło w taki sposób, aby zamawiać u producentów tylko tyle ciepła, ile jest potrzebne na bieżące potrzeby miasta. Warszawska sieć ciepłownicza to największa sieć mw UE, licząca ponad 1800 km, w której znajdują się węzły cieplne, przepompownie, magistrale i komory ciepłownicze.

Posłuchaj podcastu

Jak podkreśla Paweł Orlof, szczelnie zintegrowany system umożliwia zbierania informacji kluczowych dla efektywnego zarządzania siecią. Połączenie danych historycznych ze stałym monitoringiem dostarcza wiedzy o tym, który element się sprawdza, który wymaga poprawy, a który należy całkowicie wyeliminować. Ważna jest zwłaszcza informacja o tym, gdzie występują straty ciepła. Każda taka strata oznacza obniżenie efektywności pracy sieci, ale dzięki digitalizacji całego procesu możliwe jest znaczne zminimalizowanie ryzyka.

Kolejnym niezwyklem istotnym elementem mądręj transformacji energetycznej jest odejście od kupowania ciepła, pozyskiwanego na bazie węgla i gazu. Polskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych ośrodków na świecie. Priorytetem jest więc, możliwie jak najszybsza, regeneracja naszych miast.

Alternatywy ciepła są, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać

Okazuje się, nieoczywistych źródeł ciepła jest wiele. Wystarczy tylko uświadomić sobie ich ogromny potencjał. Jak tłumaczy Paweł Orlof, ciepło można pozyskiwać np. z sieci miejsko-kanalizacyjnej, jako że woda ma zawsze temperaturę wyższą niż zero stopni. Innymi słowy Veolia dzięki współpracy z sieciami wodno-kanalizacyjnymi identyfikuje te elementy krzyżowania się sieci, gdzie - w uproszczeniu - poprzez wymienniki ciepła można uzyskać tanie ciepło ze ścieków.

Kolejnym źródłem “ciepła odpadowego” mogą być serwerownie, które wytwarzają ogromne ilości ciepła z powodu klimatyzacji używanej do chłodzenia serwerów. Po co takie ciepło marnować? Lepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż tej nadprogramowej energii do sieci ciepłowniczej. W efekcie serwerownie obniżają swoje koszty, a miasto dysponuje tanim i - co ważne - ekologicznie pozyskanym ciepłem.

Niewykorzystany potencjał ma również warszawskie metro. Tunele metra gromadzą bowiem duże ilości energii cieplnej. Dzieje się tak z powodu zainstalowanej tam elektroniki, sprzętu, hamujących i przyspieszających pociągów oraz dużej liczby pasażerów, przebywających w jednym miejscu. Niestety te energetyczne zasoby od lat się marnują, ulatniając się po prostu szybami wentylacyjnymi do atmosfery. Tymczasem za pomocą nowoczesnych systemów odzyskiwania ciepła odpadowego można tę energię wykorzystać ponownie do zaspokojenia grzewczych potrzeb stolicy. Jak podkreśla Paweł Orlof, takie rozwiązanie oznacza m.in. zmniejszenie wpływu na środowisko, ponieważ energia zawarta w cieple odpadowym jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Strategiczne i kompleksowe podejście do transformacji energetycznej zakłada również mądre ogrzewanie. Chodzi przede wszystkim o kontrolowanie temperatury i nieprzegrzewanie budynków w mieście. Inną energetyczną alternatywą jest biogaz, czyli efekt uboczny pracy oczyszczalni ścieków. Biogaz jest paliwem, które można pozyskać do małych jednostek kogeneracyjnych, produkujących energię cieplną i elektryczną. Warto także dodać, że biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego, a następnie sprężony i jako biopaliwo używany w pojazdach mechanicznych.

Transformacja energetyczna w Polsce

Miasta na całym świecie stają się coraz bardziej zaludnione. W Polsce obecnie 60% osób czyli ponad 23 miliony mieszka w miastach. Jak zauważa Paweł Orlof, liczby te stanowią ogromne wyzwanie, jeśli chodzi transformację energetyczną i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Niestety w Polska ma w tej kwestii spore zaległości. Przez ostatnie lata zaniedbano wprowadzanie najnowszych technologii, a także podejście holistyczne do rozwoju miast. Największym błędem jest to, że nie zmieniliśmy struktury wytwarzania energii. Wciąż jeszcze jest czas, a gra jest warta świeczki. Jeśli bowiem wprowadzimy do użytku te wszystkie najnowocześniejsze technologie to wciąż możemy przeprowadzić skuteczną regenerację polskich miast.

Na przeszkodzie stoi wiele czynników, ale jednym z ważniejszych jest niedostosowane do wyzwań i nowych technologii prawo. Jak podkreśla Paweł Orlof, obecnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej nie motywuje biznesu do wprowadzania zmian. Wszelkie inwestycje mające na celu zieloną transformację energetyczną nie są w Polsce promowane, a przedsiębiorstwa, które się tym zajmują nie otrzymują z racji swojej działalności żadnych dodatkowych korzyści. Przepisy powinny być tak skrojone, aby wspierać nowoczesne technologie, digitalizację oraz odejście od paliw kopalnych. Jest jednak światełko w tunelu. W Polsce coraz więcej gospodarstw domowych, także instytucji państwowych decyduje się na założenie paneli słonecznych. Polska w pierwszej trójce 3 państw, które zrobiły największy skok, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii z paneli słonecznych. Produkcja prądu ze słońca zwiększyła się w naszym kraju o 4000%.