Obserwuj w Google News

PIT za 2022 rok. W jaki sposób fiskus wyliczy nam podatek?

3 min. czytania
23.12.2022 11:23
Zareaguj Reakcja

Polski Ład namieszał w systemie podatkowym w 2022 roku. Pojawienie się i nagłe zniknięcie ulgi dla klasy średniej zrodziło pytania o sposób rozliczenia podatku za mijający rok. Ministerstwo Finansów wyjaśniło: będzie korzystnie dla podatnika.

jak obliczyć PIT za 2022 rok
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Polski Ład w styczniu br. wprowadził kłopotliwą ulgę dla klasy średniej. W lipcu zaś rząd zdecydował, że skomplikowana preferencja łagodząca skutki reformy składkowej zostanie zlikwidowana, ale za to PIT spadnie z 17 do 12 proc. Stan na koniec 2022 roku wygląda zatem następująco: od stycznia do lipca mieliśmy 17 proc. PIT i ulgę dla klasy średniej. Od lipca ulga nie obowiązuje, ale PIT w pierwszym progu podatkowym jest niższy i wynosi 12 proc. Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej nadal nie mogą odliczyć składki zdrowotnej w rocznym rozliczeniu ze skarbówką. Kluczowe pytanie w zakresie „porachunków” z fiskusem dotyczy jednak systemu podatkowego, który urzędnicy wezmą pod uwagę przy obliczaniu podatku.

PIT-36 i PIT-37. Jak rozliczyć podatek za 2022 rok?

Resort finansów przypomniał, że deklaracje podatkowe PIT-36 (osoby prowadzące działalność) i PIT-37 (głównie pracownicy) złożymy od 15 lutego do 2 maja. Obliczenie podatku może okazać się nie lada wyzwaniem z uwagi na fakt, że przepisy zmieniły się w trakcie roku podatkowego. Ministerstwo Finansów ma jednak prostą receptę na chaos podatkowy: „osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy w podatku” – czytamy w objaśnieniach.

Redakcja poleca

Resort finansów poinformował także, że podatnik składający PIT-37 nie musi samodzielnie obliczać podatku. Skarbówka zrobi to za niego i wybierze korzystniejsze rozwiązanie.

Rozliczając swój PIT podatnik, będzie składał PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji.  I tak jak  dotychczas będzie rozliczał się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa Twój e-PIT” – czytamy w komunikacie.

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca br. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.  - Ministerstwo Finansów

Rozliczenie PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT dotyczy m.in. najpopularniejszego zeznania PIT-37. Skarbówka automatycznie je wypełni i w przypadku niezaakceptowania druku przez podatnika do 2 maja, fiskus uzna deklarację za złożoną.

Resort podał, że jedna na 1000 osób może osiągnąć korzyść podatkową, stosując ulgę dla klasy średniej. Jeśli tak się stanie, fiskus ma zwrócić podatnikowi różnicę wynikającą z dwóch różnych rozliczeń. MF podało przypadki, kiedy urzędnicy obliczą hipotetyczny podatek z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej. Stanie się tak jeśli:

  • wykazane w zeznaniu przychody będą wynosiły od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł,
  • podatnik złoży zeznania PIT-36 lub PIT-37 na aktualnym wariancie formularza, z wyborem sposobu rozliczenia (indywidualnie, wspólne z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci),
  • przychody zostały osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

„Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje” – podał resort.

Redakcja poleca

Podatnik na zwrot różnicy będzie czekał maksymalnie 45 dni. Jeśli złożył PIT w formie papierowej, zwrot na jego koncie pojawi się w ciągu 3 miesięcy. „Podatnicy sami będą mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu  opracowywanego przez MF kalkulatora, który zostanie umieszczony na stronie podatki.gov.pl” – podsumował resort.

RadioZET.pl/gov.pl