PKB Polski w 2022 roku zaskoczył. „Niewiarygodnie słaby wynik”

30.01.2023 10:51

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 roku wzrósł o 4,9 procent po wzroście o 6,8 procent w 2021 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Wzrost odnotowano także w ostatnim kwartale, co jest pozytywną niespodzianką, jako że ekonomiści spodziewali się nawet skurczenia polskiej gospodarki w tym okresie.

Mateusz Morawieckie
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

PKB Polski po raz kolejny się zwiększył. Mimo wojennych zawirowań, galopującej inflacji i kryzysu energetycznego polska gospodarka wzrosła w 2022 roku o 4,9 procent. To wstępne, szacunkowe dane GUS, które jednak nie powinny się już znacząco zmienić. Nie obyło się jednak także bez negatywnych zjawisk: eksperci z banku Pekao podkreślili „niewiarygodnie słaby wynik konsumpcji prywatnej” w czwartym kwartale 2022, który rok do roku spadł o 1,5-1,6 procent. Wcześniejsze prognozy mówiły nawet o groźbie technicznej recesji.

PKB 2022. Polska gospodarka urosła mimo kryzysu

GUS na podstawie dostępnych obecnie danych oszacował następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2022 wzrosła o 4,6 procent w porównaniu z 2021, wobec wzrostu o 6,6 procent w 2021
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2022 wzrosła o 7 procent w porównaniu z 2021, wobec wzrostu o 2,8 procent w 2021
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2022 w porównaniu z 2021 wzrosła o 4,5 procent, wobec wzrostu o 5,3 procent w 2021
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2022 w porównaniu z 2021 wzrosła o 2 procent, wobec wzrostu o 9 procent w 2021

Urząd podał, że w 2022 roku popyt krajowy zwiększył się realnie o 5,5 procent w porównaniu z 2021, w którym zanotowano wzrost o 8,4 procent. Spożycie ogółem wzrosło realnie o 2,1 procent  (5,9 procent w 2021), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3 procent (6,3 procent w 2021).

Nakłady brutto na środki trwałe w 2022 w porównaniu z 2021 wzrosły o 4,6 procent. (2,1 procent w 2021). Po raz kolejny spadła stopa inwestycji w gospodarce narodowej: w 2022 wyniosła 16,8 procent wobec 17 procent w 2021.

„Polska gospodarka zakończyła 2022 rok większa o 4,9 procent. Dane GUS wskazują, że był to w dużej mierze efekt wzrostu zapasów. Solidnie rosły też wydatki konsumpcyjne, szczególnie wśród dóbr pierwszej potrzeby. To oczywiście efekt napływu migrantów z Ukrainy” - podsumował Polski Instytut Ekonomiczny.

loader

RadioZET.pl/GUS