Obserwuj w Google News

PKN Orlen zmieni nazwę. „Budowa globalnej marki”

2 min. czytania
29.05.2023 14:23
Zareaguj Reakcja

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna zmienia nazwę na Orlen Spółka Akcyjna - wynika z uzasadnienia do projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które zwołano na 21 czerwca.

Danie Obajtek
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/East News

PKN Orlen to nazwa, która już niedługo może zniknąć z rynku. Już w czerwcu koncern może pożegnać się z członem informującym o działalności naftowej – ma to być odzwierciedleniem tworzenia nowej, multienergetycznej spółki. Zmiana ma polegać na wykreśleniu „Polskiego Koncernu Naftowego” i skróceniu firmy po prostu do „Orlenu”.

PKN Orlen zmieni się w Orlen. „Podniesienie wartości poprzez unifikację brandów”

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Oglądaj

„Niniejszym informujemy, że w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (dalej Spółka) został umieszczony punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki. Proponowana zmiana dotyczy zmiany firmy z Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na ORLEN S.A.” – napisano w oficjalnym komunikacie.

„Zmiana firmy pozwoli na zachowanie spójności z przyjętą Strategią ORLEN 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki ORLEN na rynkach zagranicznych (proces rebrandingu)” - dodano.

Redakcja poleca

Jak wyjaśniono, zrealizowane przez spółkę w 2022 roku działania i dalsze plany rozwoju spółki implikują konieczność zmiany postrzegania marki, obecnie skoncentrowanej wokół przetwarzania ropy naftowej.

W uzasadnieniu wskazano też, że proponowana zmiana firmy odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności spółki i jej strategiczne kierunki rozwoju - planuje się bowiem, że w latach 2023-26 ok. 66 procent wartości grupy generowane będzie przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej. Tym samym określenie "naftowy" w aktualnym członie firmy nie jest już adekwatne i spójne z wizją sółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy.

„Podjęcie przez Spółkę nowych aktywności w zakresie np. energetyki odnawialnej, elektromobilności czy biogazu i biometanu nie kojarzy już bowiem Spółki wyłącznie z określeniem >naftowy<. Co więcej, celem rebrandingu na rynkach zagranicznych jest stworzenie platformy dynamicznego rozwoju marki ORLEN oraz istotne podniesienie jej wartości poprzez unifikację brandów oraz uspójnienie doświadczenia klienta, które prowadzić będzie do wzrostu wartości marki” - dodano.

RadioZET.pl/Orlen/PAP