,

Płace nie będą już tajemnicą? Parlament Europejski przyjął nowe przepisy

30.03.2023 17:05

Pracownicy zyskają informację o pensjach koleżanek i kolegów z firmy? Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która może wywołać niemałe zamieszanie także na polskim rynku pracy. Pracodawcy muszą przygotować się na zmiany w polityce wynagradzania.

Pensje będą jawne
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Pensje kobiet i mężczyzn w całej Unii Europejskiej dzieli luka rzędu 13 proc. – o tyle mniej – według szacunków PE – zarabiają kobiety. Nierównościom płacowym zaradzić ma nowa dyrektywa o jawności wynagradzania. „Koniec tajemnicy wynagrodzenia – pracownicy będą mieli prawo do informacji o wynagrodzeniu w swojej kategorii” – podał Parlament Europejski.

Koniec nierówności płacowych. PE za nowymi przepisami

„Przepisy te przewidują, że struktury płac umożliwiające porównywanie wynagrodzeń, będą musiały opierać się na neutralnych płciowo kryteriach. Neutralne płciowo mają być także systemy oceny i klasyfikacji, które wchodzą w skład tych struktur. Ogłoszenia o naborze i nazwy stanowisk też będą musiały być neutralne płciowo, zaś procesy rekrutacji – niedyskryminacyjne” – podał PE.

Przedsiębiorstwa, w których luka płacowa przekracza 5 proc., będą musiały wprowadzić zmiany. W przeciwnym razie zapłacą karę – głoszą nowe przepisy przyjęte przez PE. Pracownik, który po opublikowaniu przez firmę sprawozdania dot. wynagrodzeń uzna, że poniósł szkodę, będzie mógł domagać się od pracodawcy odszkodowania.

Ponadto zakazana zostanie tajemnica wynagrodzenia. Pracodawca nie będzie mógł umownie zobowiązać pracownika, by nie zdradzał wysokości wynagrodzenia. Nie będzie mógł mu też ograniczać dostępu do informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników na tym samym stanowisku.

loader

RadioZET.pl/PE

Logo radiozet Dzieje się