Obserwuj w Google News

Podwyższenie 14. emerytury dla wdów i wdowców? Ministerstwo zabrało głos

2 min. czytania
19.09.2023 12:36
Zareaguj Reakcja

Poseł PiS Piotr Sak złożył do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapytanie o możliwość podwyższenia wypłaty 14. emerytury dla seniorów, którzy żyją samotnie. W uzasadnieniu wyjaśnił, że utrzymując samotnie gospodarstwa domowe, mają mniej pieniędzy na swoje potrzeby. Odpowiedź resortu przedstawił wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Stanisław Szwed i Marlena Maląg
fot. Stanislaw Rozycki/REPORTER/East News

14. emerytura w roku wyborczym została pokaźnie podwyższona do kwoty 2650 zł brutto. „Fakt” podał, że poseł klubu PiS Piotr Sak zaproponował, by w zasadach wypłat wprowadzić jeszcze jedną ważną zmianę i podwyższyć ją nawet bardziej dla wdów i wdowców. Tacy emeryci mieli zgłaszać się do parlamentarzysty i sygnalizować, że czują się pokrzywdzone przez obecną wysokość wypłat.

14. emerytura 2023. Więcej pieniędzy dla wdów i wdowców?

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

„Emeryci z regionu tarnowskiego zwracają szczególną uwagę na to, iż wdowy i wdowcy powinny zostać objęci wyższym progiem dochodowym ze względu, że utrzymują gospodarstwo domowe sami. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie żyją, korzystają ze świadczenia podwójnie” – napisał Piotr Sak w piśmie do MRiPS.

Podobne argumenty przytacza Lewica, przekonując o potrzebie wprowadzenie renty wdowiej i zwiększenia partycypacji w świadczeniu wypracowanym przez zmarłego małżonka. Poseł PiS zapytał w sprawie „czternastki”, czy rząd „przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie sprawiedliwego przyznawania przedmiotowego świadczenia dla wdów i wdowców poprzez zwiększenie progu dochodowego dla tych grup”. Odpowiedzi na to pytanie udzielił wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Redakcja poleca

„Rząd nieustannie podejmuje działania ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie emerytury i renty. Wsparcie najuboższych świadczeniobiorców jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach polityki społecznej państwa” – wyjaśnił wiceszef MRiPS. Ta deklaracja nie oznacza jednak, że wdowy i wdowcy otrzymają wyższe, a może nawet podwójne 14. emerytury.

„Zróżnicowanie kryterium dochodowego dla określonej grupy osób (wdów/wdowców), który to problem porusza poseł w interpelacji, doprowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych” – napisał Stanisław Szwed, rozwiewając nadzieje samotnych seniorek i seniorów na otrzymanie większych pieniędzy w ramach „czternastki”.

Nie przegap