Obserwuj w Google News

Praca w komisji wyborczej: ile się zarabia? Jak się dostać? [STAWKI, DIETA 2023]

2 min. czytania
04.09.2023 12:00
Zareaguj Reakcja

Zarobki w komisji wyborczej zachęcają do zgłoszenia się. W 2023 roku dieta i wynagrodzenia za pracę 15 października poszły w górę. Należy jednak pamiętać o terminach zgłoszeń. Jak zatem dostać się do komisji wyborczej?

Wybory 2023. Praca i zarobki w komisji wyborczej. Ostatnie dni na zgłoszenia
fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER/East News

Wybory parlamentarne mogą być dodatkową okazją do zarobienia kilkuset złotych. Dieta z tytułu przeprowadzenia głosowania w obwodzie, czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, a także za ustalanie wyników i przesłanie ich komisji wyborczej, wynosi nawet 800 zł.

Ile zarabia się w komisji wyborczej? [WYNAGRODZENIE, DIETA 2023]

„Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych” – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Do pracy w komisji zgłosić się może każdy, kto spełni warunki. Należy być pełnoletnim obywatelem polskim cieszącym się pełnią praw publicznych i wyborczych i nie być osoba ubezwłasnowolnioną. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Jak dostać się do komisji wyborczej? [ZGŁOSZENIA, TERMINY]

Kandydat do składu komisji nie może jednocześnie kandydować w wyborach, być komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem komitetów wyborczych, urzędnikiem wyborczym, obserwatorem społecznym czy mężem zaufania. Członkowie rodziny kandydata także nie mogą być członkami komisji.

Na zgłoszenie się do pracy 15 października pozostało niewiele czasu. Jak to zrobić? „Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana” – poinformowała PKW.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji). Termin na zgłoszenie się minie 15 września br. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku. PKW przypomniała, że samo zgłoszenie nie jest gwarancją, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Nie przegap