Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Ustawa podpisana

PAP
30.01.2023 14:10

Praca zdalna, ale także możliwość kontroli trzeźwości pracownika. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy.

Kontrola trzeźwości w pracy
fot. PIOTR JEDZURA/REPORTER/East News

Kodeks pracy znowelizowany. Na stałe w polskich przepisach zapisana została praca zdalna. Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników.

Praca zdalna na stałe w przepisach

Zmiany w Kodeksie pracy polegają m.in. na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Wprowadzona została definicja pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rodzice będą mogli liczyć na elastyczne zasady pracy. Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy charakter pracy uniemożliwi pracę zdalną.

Kontrola trzeźwości w pracy

Ustawodawca wyposażył pracodawców w nowe narzędzie: możliwość kontroli trzeźwości. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Badanie stanu trzeźwości pracownika i badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

loader

RadioZET.pl/PAP