Obserwuj w Google News

Przełomowy wyrok dla frankowiczów. Jest orzeczenie TSUE

2 min. czytania
07.12.2023 10:15
Zareaguj Reakcja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które ucieszy frankowiczów. Zdaniem ekspertów kredytobiorcy mogą zyskać nową broń w sporze z bankami.

Przełomowy wyrok dla frankowiczów. Jest orzeczenie TSUE
fot. Piotr Molecki/East News

Frankowicze mają powody do zadowolenia. TSUE wypowiedział się w sprawie C-140/22 i odpowiedział na cztery pytania skierowane do unijnego trybunału przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście. Kredytobiorcy zyskali kolejne argumenty w walce z bankami.

Nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów 

TSUE wydał korzystny dla frankowiczów wyrok.  Z orzeczenia wynika, że  "w celu skorzystania z uprawnień wywodzonych z prawa UE konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego oświadczenia". Takiego oświadczenia żądały banki,  aby kredytobiorca mógł potwierdzić swoją wolę uznania umowy kredytu za nieważną. - Dopóki kredytobiorca nie potwierdził przed sądem, że chce uznania jego umowy za nieważną, taka umowa była niejako skuteczna do chwili złożenia oświadczenia – wyjaśniła adw. Karolina Pilawska.

Sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i, dokonawszy takiego badania, mają obwiązek wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków umownych tak, aby nie wywierały one skutków wobec konsumenta; wyłączenie stosowania nieuczciwych warunków umowy nie może być zawieszone albo uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek przewidzianych w prawie krajowym lub orzecznictwie - orzekł ponadto TSUE.

Redakcja poleca

Andrzej Zarzecki z  Kancelarii Prosperitas wyjaśnił, że w myśl orzeczenia TSUE konsument korzysta z ochrony prawnej od razu i nie jest to uzależnione od złożenia jakiegokolwiek oświadczenia przed sądem krajowym. Jeśli chodzi o możliwość obniżenia przez sąd kwot dochodzonych przez konsumenta od banku o równowartość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy, Trybunał przypomniał, że prawo unijne "stoi na przeszkodzie żądaniu przez bank rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału oraz ustawowych odsetek za zwłokę, liczonych od dnia wezwania do zapłaty".

- TSUE jeszcze raz podkreślił, że dyrektywa 93/13/EWG jest w celu ochrony konsumentów i bank może żądać tylko i wyłącznie kwoty wypłaconego kapitału i nic poza tym. Trybunał wskazał również, że odsetki za zwłokę winny być liczone od dnia wezwania do zapłaty. Mam nadzieję, że ten wyrok położy kres pozywaniu kredytobiorców za „bezumowne korzystanie z kapitału”. Wyrok ten jest spójny z dotychczasowymi orzeczeniami Trybunału – wyjaśnił ekspert.

Źródło: Radio ZET

Nie przegap