,

Przez kruczek można będzie podnieść 14. emeryturę. Przepisy „pozytywnie zaopiniowane”

25.05.2023 08:24

Sejmowe komisje polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie rządowy projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli 14. emeryturze. Projekt trafił do dalszych prac sejmowych – czekają go kolejne głosowania.

pieniądze w rękach mężczyzny
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

14. emerytura coraz bliżej uchwalenia. Sejm zagłosował przeciwko odrzuceniu projektu ustawy – taki wniosek złożyła Konfederacja – a komisje po pozytywnym zaopiniowaniu przekazały przepisy do dalszych prac. Po przyjęciu w Sejmie projekt zostanie rozpatrzony przez Senat, a w życie wejdzie po podpisaniu przez prezydenta. Biorąc pod uwagę deklarowaną datę wypłat świadczenia, czasu na ich przygotowanie może być naprawdę niewiele. Tym bardziej, że w przepisach znalazła się furtka umożliwiająca podwyższenie wysokości wypłaty.

14. emerytura pozytywnie zaopiniowana. Będą kolejne głosowania

Podczas posiedzenia połączonych komisji rozpatrzono m.in. warunki ustalenia wysokości świadczenia, o których mowa w projekcie ustawy.

- Wprowadziliśmy w dodatkowym świadczeniu, tzw. 14. emeryturze, takie rozwiązanie, że wprowadziliśmy kryterium, aby wspomóc te osoby, które są na emeryturach i rentach, które mają niższe świadczenia - mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. - Przy 13. emeryturze wprowadziliśmy rozwiązanie bez kryteriów - przypomniał.

- Środki, które mamy w funduszu solidarnościowym oraz pożyczka z funduszu pracy, gwarantują wypłatę tegorocznego świadczenia. Oczywiście w przyszłorocznym budżecie, środki na to świadczenie będą szły bezpośrednio z budżetu państwa - poinformował.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Ten kruczek w przepisach może umożliwić podniesienie „czternastki” w roku wyborczym. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Bon rozdaje Radio ZET. Zgłoś się do naszej zabawy i wygraj gotówkę na wakacje!

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się