Zamknij

Rekordowa liczba rent specjalnych. 5000 zł dla osób „w trudnej sytuacji życiowej”

19.01.2023 11:19

Nawet 5000 zł miesięcznie – tyle wynosiły renty specjalne przyznane w 2022 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu może przyznawać świadczenia osobom, które nie mają prawa do wypłaty renty lub emerytury.

Mateusz Morawiecki
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/East News

Renta specjalna to stała lub czasowa zapomoga finansowa dla osób, którym z różnych powodów nie może być przyznana regularna renta lub emerytura. Prawo do jej przyznania ma premier – i z roku na rok ze swoich prerogatyw korzysta coraz częściej. W 2022 roku świadczenie specjalne przyznano 175 razy. Najwyższe z nich wyniosły 5000 zł brutto.

Renta specjalna od premiera. Nawet 5000 zł miesięcznie

Finansowe widoki na przyszłość dla osób, które obecnie są w wieku produkcyjnym, wyglądają coraz bardziej blado. Większość obecnych 30-latków wypracuje tylko emeryturę minimalną – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki. Ekspert przekonywał, że trzeba w związku z tym sobie pomóc i samodzielnie odkładać środki na starość, podając, ile do emerytury będą mogły dodać środki z PPK.

Coraz więcej osób znajduje się w trudnej sytuacji życiowej już dziś. Szansą dla nich może być przyznawana przez premiera renta specjalna. Jak podał „Fakt”, w 2022 roku Mateusz Morawiecki przyznał rekordową liczbę takich świadczeń: otrzymało ją 175 osób. W 2021 rentę specjalną przyznano 150 beneficjentom.

Zwyczajowo świadczenie było do tej pory przyznawane byłym działaczom opozycji antykomunistycznej, osobom zasłużonym dla kultury lub sportu oraz poszkodowanym w katastrofach i losowych tragediach.

Najwięcej rent specjalnych w 2022 roku przyznano współmałżonkom i dzieciom górników, którzy zginęli w katastrofach górniczych. Łącznie szef rządu przyznał 68 świadczeń (dwadzieścia siedem na trzy lata i czterdzieści jeden na czas nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat) w wysokości 1300-1500 zł brutto miesięcznie.

55 rent specjalnych (33 na dwa lata i dwadzieścia dwa na czas nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat) Mateusz Morawiecki przyznał współmałżonkom i dzieciom lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników medycznych, którzy zmarli, a stwierdzoną przyczyną ich zgonu był COVID-19 i do zakażenia doszło w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Wszystkie świadczenia wyniosły 2000 zł brutto miesięcznie.

36 świadczeń, z których 1 będzie wypłacane dożywotnio, 4 jednorazowo, a 31 okresowo, otrzymały osoby, które znalazły się w „trudnej sytuacji życiowej” będącej wynikiem „szczególnych zdarzeń losowych”. Wypłaty w tej kategorii wahały się od 1000 zł do 5000 zł miesięcznie.

13 rent specjalnych Mateusz Morawieckie przyznał z powodu „zasług w różnych dziedzinach aktywności publicznej”, w tym osobom zasłużonym dla kultury oraz w działalności publicystycznej, polonijnej i społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Beneficjenci otrzymali między 1000 zł a 3500 zł brutto miesięcznie.

Kolejne 3 świadczenia trafiły do zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanym z powodów politycznych. 3 renty specjalne przyznano także członkom rodzin takich osób znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Kwoty przyznanych w tej kategorii świadczeń wyniosły od 1000 zł do 4500 zł brutto miesięcznie, przy czym jedną rentę specjalną przyznano na 2 lata.

loader

RadioZET.pl/Fakt