Obserwuj w Google News

RPP wyznaczyła wysokość stóp procentowych na czerwiec. „Inflacyjny pożar nieco przygasa”

2 min. czytania
06.06.2023 14:37
Zareaguj Reakcja

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna to dalej 6,75 procent w skali rocznej. Coraz śmielej mówi się jednak o możliwej obniżce jeszcze w tym roku. 

Adam Glapińśki
fot. Wojciech Olkusnik/East News

Stopy procentowe w czerwcu 2023 pozostały bez zmian - Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się kontynuować pauzę w zacieśnianiu polityki pieniężnej. Koniec cyklu wydaje się być jednak coraz bliższy - inflacja z miesiąca na miesiąc spada.

Stopy procentowe czerwiec 2023. Decyzja RPP

-Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na dziewiątym posiedzeniu z rzędu. Koszt pieniądza od początku cyklu w październiku 2021 r., w 11 ruchach wywindowano do 6,75 proc., najwyższego pułapu od 20 lat. W rezultacie stawki WIBOR 3M i 6M, w oparciu o które obliczane są raty kredytów, w listopadzie osiągnęły szczyt na poziomie nieco powyżej odpowiednio 7,60 i 7,80 proc. Gdy RPP zaczęła przedłużać pauzę, a prawdopodobieństwo kontynuacji podwyżek zaczęło wygasać, oba wskaźniki referencyjne cofnęły się poniżej 7 proc. i od kilku miesięcy pozostają stabilne. Wraz ze zbliżaniem się cyklu obniżek niechybnie zaczną spadać, lecz jak na razie nie można definitywnie przesądzić, czy premierowe od pierwszej fali COVID-19 cięcie stóp nastąpi już pod koniec tego roku - skomentował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Oglądaj

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie
Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP - wyjaśnili członkowie RPP w komunikacie.

Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Rada postanowiła więc utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej
Redakcja poleca

- Inflacyjny pożar nieco przygasa. Wzrost cen osiągnął największą od 1996 r. siłę w lutym. Dynamika CPI nie przekroczyła jednak 20 proc. r/r, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej jawiło się jako realne zagrożenie. Przy obliczaniu tego wskaźnika w minionych miesiącach bieżący poziom cen przestał być porównywany z tym przed pojawieniem się szoków związanych z napaścią Rosji na Ukrainę. Przekłada się to na szczególnie gwałtowną dezinflację napędzaną tzw. efektami bazy statystycznej. Proces ten przebiega raptowniej niż można było zakładać. Dane o inflacji wypadły poniżej prognoz 5 razy na 6 ostatnich odczytów, a dynamika cen konsumenckich po 3 miesiącach hamowania z rzędu obniżyła się do 13,0 proc. r/r - dodał Sawicki.

RadioZET.pl/RPP