Obserwuj w Google News

Ryczałt energetyczny. Komu przysługuje ten dodatek?

2 min. czytania
Aktualizacja 04.12.2023
04.12.2023 12:35
Zareaguj Reakcja

Ryczałt energetyczny to dodatkowe pieniądze do emerytury, które można uzyskać, składając odpowiedni wniosek. Co to jest ryczałt energetyczny i komu przysługuje ten dodatek?

Ryczałt energetyczny
fot. Piotr Kamionka/REPORTER/East News

Ryczał energetyczny to dodatek do emerytury przysługujący seniorom. Kto może skorzystać z ryczałtu energetycznego? Jakie dokumenty złożyć? Jak rozliczany jest ryczałt energetyczny? Sprawdź, co należy zrobić, by uzyskać dodatkowe pieniądze do emerytury.

Ryczałt energetyczny: dla kogo?

Ryczałt energetyczny to jeden z dodatków do emerytury. Ubiegać się mogą o niego kombatanci oraz wdowy/wdowcy po kombatantach, ale nie tylko.

Ryczałt energetyczny – kto może złożyć wniosek:

  • kombatant,
  • żołnierz zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;
  • wdowa lub wdowiec – emeryt lub rencista – po kombatancie i innych osobach uprawnionych;
  • wdowa po żołnierzu przymusowo zatrudnionym, pobierająca emeryturę lub rentę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania ryczałtu energetycznego jest zatem nabycie prawa do emerytury lub renty przez osobę zainteresowaną.

Ryczałt energetyczny: jakie dokumenty złożyć?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest na wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty, jakie trzeba złożyć to:

  1. Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (tzw. wniosek ERK).
  2. Decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (potwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych/potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny w przypadku wdów i wdowców).
  3. Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia).
  4. Zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów.

„Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie. Gdy pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje Ci jeden ryczałt energetyczny” – informuje ZUS.

Ryczałt energetyczny: ile wynosi?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc.

„Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku” - czytamy na stronie ZUS.

Od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł brutto miesięcznie.

Źródło: Radio ZET/zus.pl

Nie przegap