,

Rząd szykuje rekompensaty za przymusowe ograniczenia poboru prądu

20.03.2023 16:00

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało finansowe rekompensaty za ewentualne przymusowe ograniczenia poboru energii elektrycznej w razie wprowadzenia tzw. stopni zasilania. Projekt zmiany odpowiedniego rozporządzenia został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

licznik prądu
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Kryzys energetyczny nie był tak dotkliwy, jak można było się spodziewać, dzięki wyjątkowo łagodnej zimie. Początkowe prognozy nie były jednak zbyt optymistyczne – spodziewano się nawet, że może dochodzić do blackoutów z powodu braków węgla i konieczności wstrzymywania działania elektrowni. Niewykluczone, że wciąż może się ziścić czarny scenariusz. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zmiany rozporządzenia wprowadzający rekompensaty za możliwe przymusowe ograniczenia poboru energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa.

Rekompensaty za brak prądu. Rząd szykuje rozporządzenie

Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania na określony czas ograniczeń w sprzedaży paliw lub dostarczaniu energii określa rozporządzenie Rady Ministrów ws. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

W opublikowanym projekcie nowelizacji rozporządzenia przewiduje się wprowadzenie mechanizmu wypłaty wynagrodzenia dla odbiorców, którzy w swoich obiektach podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zastosowali się do tych ograniczeń.

W uzasadnieniu wskazuje się sytuację z sierpnia 2015 roku, kiedy po wyczerpaniu we współpracy z użytkownikami systemu, wszelkich dostępnych środków służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jego operator - PSE wprowadził ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Jedynym bodźcem zachęcającym do zastosowania się do ograniczeń był bodziec negatywny – zagrożenie ewentualną karą pieniężną nałożoną przez Prezesa URE - przypomniał resort.

Jak jednak oceniło ministerstwo, bodziec negatywny powinien być wzmocniony i równoważony bodźcem pozytywnym, zachęcającym do stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Takim bodźcem powinno być wynagrodzenie za zmniejszenie poboru energii i zastosowanie się do ograniczeń w sytuacji, gdy nie będzie możliwe zbilansowanie systemu elektroenergetycznego i ograniczenia zostaną wprowadzone w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów.

Projektowana zmiana rozporządzenia zakłada, że przy wprowadzeniu przez PSE stopni zasilania od 13. do 20., odbiorcy, którym zredukowano z tego tytułu pobór energii, otrzymają rekompensatę. Będzie obliczana na podstawie rynkowej ceny energii, czasu ograniczeń, wielkości ograniczenia oraz współczynnika zależnego od stopnia zasilania. Przy stopniu 13. współczynnik wyniesie 1, przy stopniu 20. - 5.

W OSR ministerstwo wyjaśniło, że zastosowanie w praktyce przepisów projektu rozporządzenia uwarunkowane jest wystąpieniem określonych sytuacji lub ich splotu, do czego może nie dojść przez szereg lat. Dlatego rozporządzenie nie ma żadnego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, ani na obciążenia konsumentów – wytłumaczył resort.

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się