,

Rząd zapowiedział nowe świadczenie. Ale w zamian odbierze stare

23.03.2023 08:29

- Zależy nam, aby na kwietniowym posiedzeniu Sejmu projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych był już procedowany; budżet tego wsparcia na przyszły rok to około 3 mld zł - zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Marlena Maląg
fot. Tomasz Jedrzejowski/REPORTER/East News

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością może zostać przyjęte już w kwietniu – zapowiedziała szefowa MRiPS. Wsparcie ma być kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód. W ramach tego świadczenia osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dodatkowo otrzymać nawet 200 procent renty socjalnej.

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

- W zależności od indywidualnej potrzeby danej osoby, wojewódzkie zespoły będą ustanawiały tę potrzebę wsparcia. To będzie taki arkusz funkcjonalności i będzie określone, jakie wsparcie danej osobie jest potrzebne - zapowiedziała minister. - Orzeczenie o niepełnoprawności, które jest danej osobie przydzielone, absolutnie tutaj nie będzie kolidowało i nie będzie naruszane w żaden sposób - dodała.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami nie będzie pobierała własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun - otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna - będzie mógł je dalej pobierać na dotychczasowych zasadach. Szefowa MRiPS poinformowała, że Rada Ministrów ma się zająć projektem „jak najszybciej”. - Zależy nam na tym, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jeśli będzie taka możliwość i pani marszałek (Elżbieta Witek) to zaakceptuje, ten projekt ustawy był już procedowany, czyli na kwietniowym posiedzeniu Sejmu. Budżet tego wsparcia na przyszły rok to około 3 mld zł - przekazała minister Maląg.

MRiPS wyjaśnił, że nowe świadczenie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., w którym zakwestionowano przepisy różnicujące prawo do wsparcia ze względu na datę powstania niepełnosprawności. W ramach pierwszego etapu od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 procent renty socjalnej.

Drugi etap zakłada, że od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej. W trzecim etapie, od 1 stycznia 2026 r., świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.

MRiPS podkreśliło, że „procedura uzyskania oceny nie łączy się w żaden sposób z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia”. Zapewniono, że „wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostają bez zmian”. „Procedura oparta będzie na od dawna postulowanym ocenianiu funkcjonalnym, opartym na ICF” - przekazał resort.

Zaznaczono, że będzie istniała możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. „Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do ok. 20 tys. zł rocznie” - przekazało MRiPS.

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się