Obserwuj w Google News

Rządowy projekt ustawy o zmianach w emeryturach. Poznaliśmy pierwsze szczegóły

3 min. czytania
21.11.2023 15:31
Zareaguj Reakcja

Do końca roku do Sejmu ma wpłynąć projekt ustawy wprowadzającej emerytury stażowe. Ze względu na to, że dni na tworzenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego są policzone, przekazania należy spodziewać się raczej prędzej niż później. Z opisów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dowiedzieliśmy się ważnych szczegółów o planowanym rozwiązaniu.

Szymon Hołownia
fot. Piotr Molecki/East News

Emerytury stażowe, obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy, zostaną wcielone w projekt ustawy – i to najprawdopodobniej w najbliższych dniach. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o pracach nad prawem. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: IV kwartał 2023 roku. Wcześniej związkowcy z „Solidarności” domagali się odmrożenia projektu ustawy o emeryturach stażowych: Komisja Krajowa NSZZ „S” zwróciła się z apelem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni „o pilne przeprowadzenie pierwszego czytania”.

Emerytury stażowe. Projekt ustawy zapowiedziany

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw stanowi realizację deklaracji wprowadzenia do polskiego systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn” – zapisano w wykazie.

Oglądaj

„Emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Należy podkreślić, że projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej. Projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji, uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową” – wyjaśniono w sekcji „Istota rozwiązań ujętych w projekcie”.

W opisie zamieszczono także zasady wyliczania emerytur stażowych wraz z zastrzeżeniem, kiedy – nawet po spełnieniu warunków dotyczących wymaganego stażu składkowego – świadczenia nie będzie można otrzymać.

Redakcja poleca

„Proponuje się, aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym” – napisano.

W praktyce oznacza to, że chcący otrzymać takie wcześniejsze świadczenie będą musieli legitymować się wyższymi zarobkami, żeby zdążyli zbierać odpowiednio wysoki kapitał emerytalny.

„Zgodnie z projektem ustawy emerytura stażowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego. Jednocześnie wiek ubezpieczonego oraz średnie dalsze trwanie życia ustalane będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” – wyjaśniono.

Źródło: Radio ZET/KPRM

Nie przegap