Zamknij

Są nowe formularze podatkowe. Resort finansów opublikował wzory

25.11.2022 16:48

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze podatkowe w tym m.in. PIT-2, który był sprawcą zamieszania po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Nowe formularze podatkowe
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Polski Ład, który w lipcu został zastąpiony programem Niskie Podatki, to rewolucja w podatkach, która wymaga aktualizacji deklaracji podatkowych. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3.

Nowe formularze podatkowe 2023

- Trwają prace nad objaśnieniami regulacji, zawartych w ustawie „Niskie Podatki”, dotyczących zasad poboru zaliczek na podatek przez płatników PIT – podał resort finansów MF.

Opublikowano już nowe e-deklaracje dla płatników, które uwzględniają zmiany podatkowe, które weszły w życie w 2022 roku. Przypomnijmy, że sposób obliczania zaliczek na PIT zmieniał się co najmniej kilka razy. Początkowo obowiązywała bowiem ulga dla klasy średniej, którą później zastąpiono powszechną obniżką PIT z 17 do 12 proc.

PIT-2 składają m.in. pracownicy, zleceniodawcy czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Na podstawie tego druku pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę na PIT o kwotę zmniejszającą podatek.

Z kolei z druku PIT-2A korzystają w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.
Z PIT-3 powinny skorzystać podatnicy otrzymujący krajową emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowy lub macierzyński.

 Resort finansów wyjaśnił, że korzystając z nowych wzorów PIT-2, PIT-2A i PIT-3, podatnik może m.in. złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek, zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych, stosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+.

loader

RadioZET.pl/PAP