Obserwuj w Google News

Seniorzy skarżą się na problemy z emeryturą. „Nie ma dowodu, nie ma pieniędzy”

2 min. czytania
06.07.2023 12:39
Zareaguj Reakcja

Emeryci skarżą się na zmianę sposobu doręczenia im świadczeń z ZUS – poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdarza się bowiem, że listonosz przynoszący gotówkę, żąda od seniora aktualnego dokumentu, którego ten nie zawsze posiada.

Seniorzy skarżą się na problemy z emeryturą. „Nie ma dowodu, nie ma pieniędzy”
fot. Marek BAZAK/East News

Emerytury dostarczane przez listonosza w gotówce to już rzadkość. Według kwietniowych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 91 proc. „nowoprzyznanych” świadczeń trafiło na konta bankowe. Ci, którzy zamiast przelewu wybrali comiesięczną wizytę pracownika Poczty Polskiej, odnotowali problemy, których źródłem jest np. brak aktualnego dowodu osobistego.

Emerytury w gotówce. Seniorzy zgłaszają problemy

„Emeryci i renciści skarżą się na zmianę sposobu wypłaty im świadczeń przez listonoszy, którzy żądają m.in. dowodu osobistego, co często sprawia problemy wobec jego braku lub nieaktualności” – czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich. W świetle prawa bowiem kwotę przekazu pocztowego wypłaca się po uprzednim sprawdzeniu tożsamości odbiorcy, ale od tego prawa są wyjątki.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do Poczty Polskiej z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. Przedstawiciel urzędu zapytał także, „czy w przypadku listonoszy zbierających nadmiarowe dane od świadczeniobiorców doszło do nadinterpretacji prawa”.

Redakcja poleca

W odpowiedzi Poczty Polskiej czytamy, że pracownicy tej państwowej spółki mają prawo do weryfikowania tożsamości odbiorców przekazów pieniężnych i spisania cech dokumentu tożsamości.

„W związku z otrzymanymi sygnałami od Klientów Poczty Polskiej S.A. związanymi z brakiem możliwości odbioru środków pieniężnych z uwagi na brak lub nieaktualność dowodów tożsamości oraz biorąc pod uwagę aspekt społeczny, iż te świadczenia są często jedynym źródłem dochodu osób starszych i niepełnosprawnych, dokonano ponownej analizy możliwości uproszczenia sposobu potwierdzania tożsamości w zakresie przekazów pocztowych nadawanych przez jednostki publiczne” – czytamy w odpowiedzi.

Zmieniono zatem regulamin, na mocy którego listonosze świadczą swoje usługi i wskazano w nim możliwość odstąpienia od okazania dokumentu tożsamości. Stanie się tak w przypadku przekazów pocztowych, których nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca przekazy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych jeżeli odbiorca przekazu pocztowego jest znany pracownikowi Poczty Polskiej.

„Jednak jeżeli listonosz nie jest pewien tożsamości odbiorcy przekazu, emerytury lub renty, ma obowiązek jej weryfikacji” – podsumowano.

ZUS przypomniał, że każdy emeryt może złożyć w urzędzie wniosek o wypłatę świadczeń na konto bankowe.

RadioZET.pl/RPO