Obserwuj w Google News

Stopy procentowe w grudniu. Ostatnia w tym roku decyzja RPP

3 min. czytania
07.12.2022 17:57
Zareaguj Reakcja

Inflacja w listopadzie spadła o pół punktu procentowego, ale według nowej projekcji NBP wzrost polskiego PKB ma w 2023 roku zauważalnie osłabnąć. Rada Polityki Pieniężnej stała po raz kolejny przed ciężkim wyborem: podwyższyć stopy procentowe i dać sygnał do hamowania inflacji, czy pozostawić je na niezmienionym poziomie lub nawet obniżyć i wpuścić trochę energii do gospodarki. W grudniu 2022 wygrała opcja numer dwa i obawa o przyszłość PKB.

Adam Glapiński
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/East News

Stopy procentowe pozostały w grudniu 2022 roku bez zmian - zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Mimo spodziewanego wzrostu inflacji do poziomu nawet 20 procent w 2023 roku cykl zacieśniania polityki pieniężnej został po raz trzeci wstrzymany. Według ekonomistów członkowie RPP więcej troski poświęcają perspektywom polskiej gospodarki niż wysokości przyszłej inflacji. Dla kredytobiorów to dobra wiadomość: raty płacone bankom nie powinny na razie wzrosnąć.

Stopy procentowe w grudniu 2022

W listopadzie ogłoszenie decyzji o poziomie stóp procentowych poprzedziła długa dyskusja - informację podano kilka godzin po zwyczajowym terminie, co mogło oznaczać brak konsensusu wśród członków RPP. Z zapisów wcześniejszych głosowań wynika, że za podwyższaniem stóp w celu obniżenia inflacji byli członkowie powołani przez Senat, podczas gdy nominowani przez obóz rządzący, z Adamem Glapińskim na czele, optowali za brakiem bardziej zdecydowanych działań.

Każdorazowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych to kluczowa wiadomość dla kredytobiorców. Każde dalsze podwyższenie ich poziomu to dodatkowe koszty kredytu do spłacenia - od początku cyklu zacieśniania polityki pieniężnej wysokość rat wzrosła o około 100 procent.

Od października 2021 roku do września 2022 RPP wyłącznie podnosiła stopy procentowe. Stopa referencyjna, od której zależny jest WIBOR, wzrosła z poziomu 0,1 procent do 6,75 procent. Wysokość ta została utrzymana w październiku i listopadzie 2022 roku. 

Redakcja poleca

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali roczne
stopy_niezmienione_02
fot. RadioZET.pl

- Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%. Niestety raty część kredytów hipotecznych i tak wzrosną. Mamy jednak również dobre informacje. Niewielka grupa kredytobiorców najprawdopodobniej będzie miała obniżkę raty - ocenił decyzję RPP Jarosław sadowski, główny analityk Epandera.

stopy_procentowe_grudzien_2022_02
fot. Expander

- Wzrosną raty tych kredytów, które w najbliższym czasie będą miały aktualizację oprocentowania. Mniejszy wzrost dotknie kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3M, gdzie aktualizacja odbywa się co 3 miesiące. Trzy miesiące temu WIBOR 3M wynosił 7,16%, a obecnie 7,22%. W rezultacie rata kredytu na 300 000 zł na 25 lat, udzielonego w czerwcu 2021 r. wzrośnie z 2 556 zł do 2 567 zł. Po podwyżce rata będzie aż o 1 233 zł wyższa niż w początkowym okresie spłaty - wyjaśnił ekspert.

Według analityka, większy wzrost rat pojawi się w przypadku kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR 6M, ponieważ w ich przypadku aktualizacja odbywa się raz na 6 miesięcy. Pół roku temu WIBOR 6M wynosił 6,7%, a obecnie 7,4%. W rezultacie rata naszego przykładowego kredytu wzrośnie z 2 463 zł do 2 601 zł. Oznacza to wzrost aż o 1 261 zł w porównaniu do raty płaconej zaraz po uzyskaniu tego kredytu.

„Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – czytamy w oficjalnym komunikacie RPP.

RadioZET.pl