Świadczenia przyznane w pandemii wygasną? Efekt poprawki PiS

27.01.2023 08:04

Z początkiem czerwca przestaną być ważne orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużone podczas pandemii. Może to oznaczać odebranie przyznanych na ich podstawie świadczeń. Pewności nie ma, gdyż przepisy uchwalone przez PiS do tej kwestii się nie odnoszą.

sala plenarna Sejmu
fot. Wojciech Olkusnik/East News

Pieniądze, które otrzymuje część osób niepełnosprawnych, mogą przepaść. Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, które dzięki przepisom covidowym zachowały ważność mimo upływu okresu, na który zostały wydane, zostaną uchylone w czerwcu 2023 roku. To efekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwalonej przez Sejm 13 stycznia i przesłanej do Senatu – zaalarmowała „Rzeczpospolita”.

Świadczenia dla niepełnosprawnych. PiS uchylił przepisy

Gminy przyznając osobom niepełnosprawnym świadczenia na podstawie przepisów covidowych, wpisywały w decyzjach, że świadczenia będą wypłacane do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Problem w tym, że poprawka posłów PiS wprowadzona do rządowego projektu uchyliła ważny dla niepełnosprawnych przepis, który utrzymywał ważność przyznanych im w czasie pandemii uprawnień. Sejm przepisy uchwalił mimo braku w nich informacji, co ma się stać z decyzjami przyznającymi świadczenia na podstawie przedłużonych orzeczeń.

Co będzie to oznaczać dla osób, których orzeczenia o niepełnosprawności wygasną? „Rzeczpospolita” przekazała, że otrzymane przez nich prawa do świadczeń nie powinny wygasnąć automatycznie. Nie oznacza to jednak, że pieniądze od państwa będą dalej płynąć.

- Organy będą musiały wydać decyzje uchylające prawo do świadczenia. Oczywiście będzie od nich przysługiwać odwołanie, a potem – skarga do sądu administracyjnego. Będzie można próbować dochodzić praw nabytych. Trudno jednak stwierdzić, czy sąd administracyjny orzeknie, że świadczenie powinno być wciąż wypłacane aż do końca stanu zagrożenia epidemicznego – przewidział radca prawny dr Bartłomiej Mazurkiewicz w rozmowie z gazetą.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło z kolei, że przepisy wiążą przyznanie uprawnień z datą złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. Resort zapewnił, że w związku z tym „przepisy zabezpieczają osoby niepełnosprawne”.

loader

RadioZET.pl/Rzeczpospolita