Obserwuj w Google News

Tak wzrosną rachunki za prąd. URE podał nową wysokość opłaty mocowej

3 min. czytania
18.09.2023 11:36
Zareaguj Reakcja

Od 2,66 zł do 14,90 zł netto miesięcznie wyniesie w 2024 r. stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców. Dla pozostałych odbiorców wyniesie 0,1267 zł za kWh pobraną między godzinami 7 i 22 w dni robocze. Stawki ogłosił Prezes URE.

licznik prądu
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Ceny energii w 2023 roku zostały zamrożone, a nawet obniżone wstecznie przed wyborami. Koszt zużytego prądu to jednak tylko część całości rachunku do zapłacenia. Urząd Regulacji Energetyki podał, że w 2024 roku mocno wzrosną stawki opłaty mocowej.

Opłata mocowa 2024. Rachunki wzrosną

W 2024 r. gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,66 zł miesięcznie, te o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 6,39 zł, przy zużyciu 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 10,64 zł, a dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie - 14,90 zł miesięcznie. W stosunku do 2023 r. stawki opłaty mocowej dla tych grup wzrosną o ponad 11 procent.

Oglądaj

Bazowa stawka dla pozostałych odbiorców wyniesie 0,1267 zł netto za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dni robocze. To wzrost o niemal 24 proc. w stosunku do stawki z 2022 r. Opłatą zryczałtowaną - określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęci są wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

- Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią – wytłumaczył Prezes URE Rafał Gawin.

Redakcja poleca

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców w zależności od różnicy ilości energii zużywanej w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami.

Jeżeli różnica ta wynosi mniej niż 5 proc., to opłata jest korygowana współczynnikiem 0,17. Dla różnicy z przedziału 5-10 proc. współczynnik wynosi 0,50. Jeżeli różnica zawiera się w przedziale 10-15 proc., współczynnik został określony na 0,83. W przypadku ponad 15-proc. różnicy współczynnik jest równy 1 - taki odbiorca płaci pełną stawkę.

- Podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii – wyjaśnia Prezes URE Rafał Gawin. Takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo jej dostaw - podkreślił regulator.

Nie przegap