Obserwuj w Google News

Dopłaty z programu „Mój Prąd” a PIT. Ile pieniędzy można odliczyć?

2 min. czytania
20.02.2023 13:28
Zareaguj Reakcja

Polacy mogą pomniejszyć swój podatek, jeśli w 2022 roku zainstalowali panele fotowoltaiczne lub wymienili okna. Jak ulga termomodernizacyjna ma się do dotacji w ramach programu „Mój Prąd”? Resort finansów wyjaśnił wątpliwości.

Kłopotliwa ulga termomodernizacyjna
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

PIT i ulga termomodernizacyjna mogą przysporzyć w tym roku problemów podatnikom. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał pod koniec roku podwyższenia wartości dotacji wypłacanej uczestnikom programu „Mój prąd”. Podwyższenie objęło nie tylko nowe projekty, ale także instalacje nawet sprzed 2022 roku. W efekcie, jak informował PAP fundusz, ponad 22 tys. osób otrzyma dopłatę do już uzyskanej dotacji. Dopłata ma wynieść 2 tys. zł i powinna zostać wypłacona w trakcie 2023 r., podczas gdy podstawowa kwota wypłacona w 2022 r. wynosiła 4 tys. zł. Jak wówczas dokonać odliczenia w PIT?

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2023

Resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP wyjaśnił, jak podział dotacji wpłynie na rozliczenie ze skarbówką. W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odpisać od dochodu kwotę wydaną na instalacje fotowoltaiczną, pompę ciepła itd. Możliwa do odpisania kwota jest równa wydatkom pomniejszonym o otrzymaną dotację. W tym miejscu pojawiają się wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą bowiem, czy odliczenie pomniejszyć muszą o pełną dotację, czy jej część wypłaconą w 2022 roku.

 

Redakcja poleca

„Podatnicy, którzy w poprzednim roku przeprowadzili przedsięwzięcie termomodernizacyjne (zakładając że ponieśli własny wydatek w wysokości np. 20 tys. zł, i otrzymali dotację w kwocie 4 tys. zł), w zeznaniu za 2022 r. będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę 16 tys. zł – taki bowiem wydatek został poniesiony przez podatnika z własnej kieszeni” – podało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach przesłanych PAP.

Z kolei dopłata, która pojawi się na kontach podatników w bieżącym roku, powinna być doliczona do dochodu za 2023 rok.

„Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny (art. 45 ust. 3a ustawy PIT) dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Otrzymaną w 2023 r. uzupełnioną część dotacji w wysokości 2 tys. zł, stosownie do art. 45 ust. 3a ustawy PIT, podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za 2023 rok, tj. za rok, w którym podatnik otrzymał to świadczenie” – podało Ministerstwo Finansów.

Oglądaj

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie wydatków, dzięki którym zmniejsza się zapotrzebowanie na energię. Limit ulgi wynosi 56 tys. zł na podatnika, a więc w przypadku małżeństwa będzie to 112 tys. zł. Jeśli kwota odliczenia przekracza kwotę dochodu w danym roku, to podatnik może dokonać odliczenia w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku, w którym dokonał inwestycji termomodernizacyjnej.

RadioZET.pl/PAP