Zamknij

Vectra ma oddać pieniądze klientom. UOKiK: podwyżki cen nie miały podstaw prawnych

23.01.2023 12:33

Vectra jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję – uznał UOKiK. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny nałożył na spółkę ponad 22 mln zł kary, a konsumenci mają otrzymać zwrot części opłaconego abonamentu.

salon Vectry
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Vectra została ukarana przez UOKiK za zmianę istotnych warunków trwającej umowy zawartej na czas nieoznaczony bez uprzedniego zapisania w jej treści, że takie działanie może zostać przeprowadzone. „W tego rodzaju umowach każda zmiana powinna być dokonana w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną, która precyzuje jaki warunek umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić” – podał Urząd. To kolejna wysoka kara dla przedsiębiorców, którzy opracowali godzący w interesy konsumentów regulamin – grube miliony ma zapłacić Poczta Kwiatowa, która zastrzegła, że może nie dostarczać zamówionych kwiatów na czas.

Vectra ukarana za podnoszenie cen. Ma oddać pieniądze

Interesy konsumentów są w Polsce chronione coraz lepiej dzięki dyrektywie Omnibus, która zaczęła obowiązywać w naszym kraju od 1 stycznia 2023 roku. Nowe prawo z miejsca zdemaskowało fałszywe promocje, wprowadzając przy tym dużo innych mechanizmów ochronnych – na przykład zakaz pobierania zapłaty od seniorów przez 30 dni od daty transakcji w przypadku zakupów na pokazach czy wycieczkach. Tajemnice dyrektywy Omnibus odsłonił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd uznał, że Vectra w latach 2019 - 2020 jednostronnie, bez wymaganej podstawy prawnej, informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do nieposiadających jej i trwających już kontraktów, zmieniając zapisy ogólnych warunków umowy. Następnie, przez kolejne lata, w oparciu o tę bezprawnie wprowadzoną klauzulę modyfikacyjną, sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe za każdą z usług telekomunikacyjnych - telewizji lub dostępu do internetu (60 zł lub 120 zł w skali roku).

Przedsiębiorca wyznaczył im przy tym termin, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty.

Prezes UOKiK w listopadzie 2021 roku postawił spółce zarzuty. Teraz wydał decyzję, w której uznał, że zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących umów, gdyż odbyło się to bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd. Zarówno te działania, jak i następnie pobieranie opłat abonamentowych w zwiększonej wysokości stanowią praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Na Vectrę została nałożona kara ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu decyzji, spółka będzie miała obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała.

- Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne, aby konsumenci mogli przewidzieć, w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi – podkreślił Tomasz Chróstny.

loader

RadioZET.pl/UOKiK