Zamknij

Ważne pismo od ZUS. Emeryci mogą dostać zwrot za pomniejszoną emeryturę

25.01.2023 08:15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Seniorzy dowiedzą się z dokumentu, czy należy się im zwrot nadpłaconego podatku.

pieniądze, legitymacja emeryta i pisma z ZUS
fot. Marek BAZAK/East News

Emerytury do kwoty 2500 zł są zwolnione od podatku dochodowego. Jeśli jednak świadczenie przekroczy tę kwotę, wypłata z ZUS zostanie uszczuplona o zaliczkę na PIT w wysokości 12 procent od nadwyżki. Z tego powodu część podwyżek wynikających z waloryzacji będzie niższa niż wynikałoby z tabeli wzrostu emerytur: część świadczenia trafi nie do seniorów, tylko do fiskusa. Zaliczka pobierana jest od dochodów przekraczających w danym miesiącu 2500 zł. Jeśli jednak w całym roku kwota, która trafiła do emeryta, nie przekroczyła poziomu 30 000 zł, zaliczki będą zwrócone. O takiej ewentualności można będzie się dowiedzieć z deklaracji, których wysyłkę rozpoczął ZUS.

ZUS wysyła deklaracje PIT. Możliwy zwrot pieniędzy.

Kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł wprowadził w 2022 roku Polski Ład. Przepisy obligują do pobierania zaliczki na PIT w każdym miesiącu, w którym dochód przekroczył 2500 zł. Było to powodem wielu potencjalnych problemów z wypłatą i rozliczeniem 13. i 14. emerytury, w związku z czym te dodatkowe świadczenia z podatku dochodowego po prostu zwolniono. Większość emerytów otrzyma więc od ZUS informacje, że fiskus nie jest im nic winien.

ZUS rozpoczął akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 – akcja co roku odbywa się na przełomie stycznia i lutego. Podatek dochodowy można będzie rozliczyć od połowy lutego, im szybciej zgłosi się po ewentualny zwrot, tym szybciej otrzyma się nadpłatę.

- Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Pierwsza transza – blisko 124 tysięcy dokumentów PIT - została przygotowanych do wysyłki przez Biuro Poligrafii. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak podkreślił, ZUS nie rozliczy świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych oraz nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10 proc. (Belgia), 15 proc. (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne, niż wymienione powyżej, świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

loader

RadioZET.pl/ZUS/PAP