Obserwuj w Google News

Ważny termin dla podatników. Zapłata tylko do piątku

3 min. czytania
13.09.2023 16:34
Zareaguj Reakcja

15 września to ważny termin dla podatników posiadających działkę, dom lub samochód. Tego dnia mija termin zapłaty kolejnej raty podatków lokalnych, w tym podatku od środków transportowych i nieruchomości.

Ważny termin dla podatników. Zapłata tylko do piątku
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Podatki od transportu, nieruchomości czy gruntów rolnych można zapłacić na raty, jeśli ich wysokość przewyższa 100 złotych. 15 września mija termin zapłaty kolejnej transzy.

Podatek od środków transportowych

Opłata ta dotyczy każdego, kto posiada pojazd ważący powyżej 3,5 tony. Mowa zatem o samochodach ciężarowych o odpowiedniej masie, ciągnikach, przyczepach i naczepach. W przypadku podatku od środków transportowych maksymalne stawki ustalone są odgórnie, ale to gmina ustala ostateczne kwoty. Podobnie jest w przypadku podatku od nieruchomości czy podatku rolnego. Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Redakcja poleca

Do 15 lutego każdego roku podatnicy powinni złożyć w urzędzie skarbowym lub przez internet deklarację na podatek od środków transportowych. Podatek – co do zasady – wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podatek od nieruchomości

W tym przypadku 15 września mija termin wpłaty trzeciej raty podatku. Mowa o opłacie za posiadanie gruntów, budynków i budowli. Właściciele nieruchomości powinni złożyć w gminie lub urzędzie miasta deklarację podatkową. Sam podatek osoby fizyczne mogą zapłacić w czterech transzach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Redakcja poleca

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej podatek płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Można to zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

Podatek rolny i leśny

Podatek rolny płacą właściciele gospodarstw rolnych. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie. Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Tu zasada jest analogiczna jak w przypadku podatku od nieruchomości. Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Także 15 września mija termin kolejnej raty podatku leśnego. Opłatę tę wnieść muszą właściciele lasów, którzy wcześniej powinni złożyć informację o posiadanym gruncie i deklaracje na podatek leśny. Osoby fizyczne powinny zapłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (pod warunkiem że kwota przekracza 100 zł). Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą zapłacić za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Nie przegap