Obserwuj w Google News

Wiek emerytalny trzeba będzie podnieść? Czarny scenariusz dla Polski

2 min. czytania
05.09.2023 11:50
Zareaguj Reakcja

Główny Urząd Statystyczny przedstawił niepokojące dane demograficzne. W ciągu roku Polska skurczyła się o 141 tys. obywateli. Co to oznacza? Jeśli dzietność się nie poprawi, w przyszłości pojawi się problem, by utrzymać rosnące grono emerytów.

Wiek emerytalny trzeba będzie podnieść Czarny scenariusz dla Polski
fot. Marek BAZAK/East News

Wiek emerytalny stał się temat przedwyborczej dyskusji nie tylko z uwagi na zbliżające się  referendum. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń: Polska starzeje się w niepokojącym tempie, co stawia pod znakiem zapytania stabilność systemu emerytalnego.

Polska starzeje się. Wiek emerytalny w górę?

Liczba ludności Polski na koniec roku 2022 wyniosła 37 mln 766 tys. osób, czyli o ponad 141 tys. mniej, niż w końcu 2021 r. - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji demograficznej kraju. W ciągu roku na każde 10 tys. ludności ubyło 37 osób.

Nie pomagają też ujemne wskaźniki urodzeń. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł –3,8 promila, w stosunku do –4,9 promila w 2021 r.

  • W roku 2022 ujemna wartość przyrostu naturalnego była czterokrotnie wyższa, niż w 2019 roku, kiedy odnotowywano ubytek na poziomie 9 osób na 10 tysięcy ludności
  • Dla porównania, w okresie wyżu demograficznego lat 50–tych na każde 10 tys. osób przybywało ok. 200 osób, natomiast w latach 80–tych – ok. 100

Według danych GUS, "aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to (...) na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci, tymczasem obecnie przypada ok. 126". To rodzi pytania, chociażby o stabilność systemu emerytalnego.

Redakcja poleca

Grono seniorów będzie się powiększać, zaś rynek pracy zasilać będzie coraz mniej młodych pracowników odprowadzających składki na rzecz obecnych seniorów. Recepta?  OECD mówi o potrzebie podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. W rekomendacjach organizacji czytamy, iż kobiety w Polsce powinny przechodzić na emeryturę w tym samym wieku co mężczyźni, a zatem konieczne jest zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Zdaniem OECD wiek emerytalny dla obu płci powinien sięgnąć 67 lat.

Nie przegap