Obserwuj w Google News

„Wstrzymanie wypłat świadczeń wychowawczych”. ZUS odpowiada na skargi beneficjentów

3 min. czytania
27.11.2023 13:31
Zareaguj Reakcja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedział na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich ws. wstrzymania wypłat m.in. 500 plus. Sprawa dotyczy obywateli Ukrainy, którzy mają prawo do otrzymywania świadczeń w Polsce.

„Wstrzymanie wypłat świadczeń wychowawczych”. ZUS odpowiada na skargi beneficjentów
fot. Damian Klamka/East News

500 plus i świadczenia takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy 300 plus, przysługują także mieszkającym w Polsce cudzoziemcom, w tym obywatelom Ukrainy. Już w sierpniu Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że przebywający w Polsce nasi wschodni sąsiedzi tracą prawo do świadczeń. ZUS wstrzymał wówczas kilkanaście tysięcy wypłat. Na stronie RPO pojawił się najnowszy komunikat w tej sprawie uzupełniony o stanowisko ZUS.

Ukraińcy w Polsce. Kto ma prawo do świadczeń?

RPO od miesięcy interweniował ws. wstrzymywania wypłaty świadczeń cudzoziemcom. Obywatelom Ukrainy ZUS wstrzymał wypłaty z powodu utraty statusu „UKR" - mimo że nie opuszczali Polski na okres powyżej 30 dni.

Redakcja poleca

Jak czytamy, utrata statusu „UKR" powoduje poważne utrudnienia dla obywateli Ukrainy wychowujących dzieci. „Jej skutkiem jest m.in. wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego. Podstawą wypłaty świadczenia z uwzględnieniem wyrównania jest aktualizacja danych w rejestrze Straży Granicznej” – podał Rzecznik.

Ze skarg wpływających do Rzecznika - oraz odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację ws.  problemów obywateli Ukrainy dotyczących nieuzasadnionej utraty świadczenia wychowawczego - wynika duża skala tego zjawiska. Przejawem jest wydłużający się okres oczekiwania na załatwienie tych spraw  - RPO

RPO zwrócił się do ZUS z pytaniem o działania podejmowane w celu sprawnego rozpatrywania wniosków o wznowienie wypłat. Dodał, że dla wielu Ukraińców świadczenia te stanowią znaczną część budżetu.

Dorota Bieniasz, członek zarządu ZUS, w odpowiedzi na pytania RPO zaznaczyła, że Zakład współpracuje ze Strażą Graniczną w zakresie identyfikacji obywateli Ukrainy, weryfikacji legalności ich pobytu w Polsce oraz posiadania przez nich statusu uchodźcy wojennego.

Redakcja poleca

Jak dodała, gdy Straż Graniczna poinformuje ZUS o wyjeździe beneficjenta z kraju i utracie legalności pobytu w Polsce „ZUS jest zobowiązany do uchylenia prawa do świadczeń dla rodzin przysługujących tej osobie, od dnia następującego po dniu utraty legalności pobytu wskazanej w rejestrze”.

„Jeżeli osoba powróci do Polski w ciągu 30 dni i informacja ta zostanie odnotowana w rejestrze SG, nie traci legalności pobytu w Polsce, a wypłata świadczenia wychowawczego jest wznawiana łącznie z wyrównaniem za wstrzymany miesiąc, o ile są spełnione pozostałe warunki uprawniające do tego świadczenia” – czytamy w odpowiedzi.

Redakcja poleca

W ramach trwającego okresu świadczeniowego, na dzień 25.10.2023 r. ZUS czasowo wstrzymał 35 tys. świadczeń w związku z wyjazdem z Polski obywateli Ukrainy, z czego:

  • przywrócił do wypłaty 14 tys. świadczeń w związku z powrotem do Polski w ciągu 30 dni,
  • uchylił prawo do 13 tys. świadczeń w zawiązku z utratą legalności pobytu w Polsce, w przypadku braku powrotu do Polski w ciągu 30 dni.

ZUS dodał, że aby uniknąć zawieszenia wypłaty świadczeń, wystarczy poinformować strażnika o zamiarze ponownego wjazdu do Polski w ciągu 30 dni. „Klienci, którzy utracili legalność pobytu w Polsce w związku z niedopełnieniem przez nich formalności podczas kontroli granicznej, powinni zgłosić się do ZUS, telefonicznie kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej albo zgłaszając się bezpośrednio do placówki ZUS” – czytamy.

Z danych ZUS wynika, że w ramach wszystkich rodzajów świadczeń i okresów świadczeniowych, rozpatrzono ponad 1,1 mln wniosków złożonych przez uchodźców z Ukrainy. Pierwsze wypłaty świadczeń trafiły do rodzin ukraińskich już na początku maja 2022 r., a wartość wypłaconych od tamtej pory świadczeń wyniosła 3,1 mld zł.

Źródło: Radio ZET/ RPO

Nie przegap