Zamknij

Wzrosną nie tylko emerytury. Od 2023 roku zmiany w 500 plus dla niepełnosprawnych

Katarzyna Witwicka
06.12.2022 10:05

1 marca 2023 roku wzrosną nie tylko emerytury. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy zakłada także wzrost progu dochodowego, uprawniającego do wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych.

500 plus dla niepełnosprawnych
fot. Marek BAZAK/East News

500 plus dla niepełnosprawnych to świadczenie dla osób dorosłych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jego wypłata uwarunkowana jest progiem dochodowym, który od 1 marca 2023 roku wzrośnie.

500 plus dla niepełnosprawnych. Próg dochodowy w 2023 roku

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom niepełnosprawnym, ale przy wypłacie świadczenia obowiązują ustawowe kryteria. Pieniądze trafią do osób, u których niezdolność do pracy została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji).

 

Beneficjenci nie mogą mieć prawa do renty, ani emerytury lub innych świadczeń publicznych (zasiłku stałego lub okresowego). Ci, którzy już pobierają inne świadczenia, muszą zwrócić uwagę na ich ustawowy limit, który podlega waloryzacji. Łączna kwota świadczeń nie powinna przekroczyć 2157 zł. Ustawa w zmianach do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, podniesie bowiem od 1 marca 2023 roku próg dochodowy uprawniający do tego świadczenia. W 2021 roku próg uprawniający do świadczenia wynosił 1772,08 zł brutto miesięcznie, zaś od 1 marca bieżącego roku jest on wyższy o 124 zł i wynosi 1896,12 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

Co istotne, przy ustalaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Druk można przesłać pocztą, wysłać online (przez PUE ZUS) lub udać się do najbliższej placówki urzędu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Jeśli ZUS już posiada takie orzeczenie, wówczas wnioskodawca nie musi go załączać. Urząd o przyznaniu świadczenia zdecyduje w ciągu 30 dni.

loader

 RadioZET.pl