Zamknij

Zamrożenie cen gazu na 2023 rok. Jest ważny komunikat rządu

25.11.2022 21:44

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Celem ustawy jest zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. - podała Kancelaria Premiera w piątkowym komunikacie. Projekt wpłynął już do Sejmu.

Ceny gazu
fot. Olga Marusic/REPORTER

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska” - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w piątkowym komunikacie. Projekt - jak wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu - wpłynął już do izby wyższej parlamentu.

W dokumencie wskazano, że atak Rosji na Ukrainę spowodował zaburzenia na europejskim rynku gazu ziemnego. Ceny zaczęły osiągać niespotykany dotychczas poziom, który jest kreowany przez działania rosyjskiego Gazpromu. Według komunikatu, działania te są obliczone na wywarcie presji na UE, która okazała solidarność z Ukrainą.

Zamrożenie cen gazu na 2023 rok. Jest komunikat rządu

„Prowadzona przez Polskę polityka - oparta na rozbudowywanych połączeniach gazowych, budowie Baltic Pipe oraz dbaniu o odpowiedni stan napełnienia magazynów - pozwoliła uchronić Polaków przed niebezpieczeństwem związanym z brakiem surowca w obecnym sezonie grzewczym. Jednak krajowy rynek, jako część unijnego rynku energii, podlega ogólnoeuropejskiemu trendowi wzrostu cen gazu ziemnego” - czytamy.

KPRM podała, że w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach oraz podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy. [...] Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT KPRM

Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego). Równowartość VAT-u ma być zwracana na podstawie faktury. Jednocześnie w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Jak mówiła w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, ze zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie gazu może skorzystać ok. 300 tys. gospodarstw domowych. Tyle gospodarstw bowiem używa gazu do ogrzewania i jednocześnie ma dochody mieszczące się w progu dochodowym 1,5 tys. zł - 2,1 tys. zł. Anna Moskwa powiedziała także, że koszt nowych rozwiązań gazowych to ok. 30 mld zł.

loader

RadioZET.pl/PAP