Obserwuj w Google News

Zastrzeżenia do pracy zdalnej. „Prace szczególnie niebezpieczne”

2 min. czytania
11.04.2023 15:34
Zareaguj Reakcja

Mimo zmian w Kodeksie pracy nie wszyscy Polacy będą mogli przejść na pracę zdalną. - Wyłączone spod takiej możliwości są m.in. prace szczególnie niebezpieczne lub powodujące intensywne brudzenie – przypomniała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Marlena Maląg
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

Praca zdalna oficjalnie trafiła do Kodeksu pracy – do tej pory korzystano z prowizorycznych rozwiązań wrzuconych do ustaw covidowych. Nawet jeśli wykonywanie obowiązków służbowych w teorii da się przenieść do domowego zacisza, to nie wszystkie zajęcia mogą zostać pracą zdalną objęte. Szefowa MRiPS wyjaśniła, że dotyczy to zawodów, które są niebezpieczne bądź też wiążą się z „intensywnym brudzeniem”.

Praca zdalna nie dla każdego. Przeciwskazaniem „intensywne brudzenie”

Praca zdalna, dodatkowe urlopy i dodatkowe pieniądze dla pracowników - takie zmiany wprowadza od 7 kwietnia znowelizowany Kodeks pracy. Czego dokładnie mogą spodziewać się pracujący, wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami: Szymon Witkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ekspert poruszył także kwestie kontroli w domach (w tym rzeźwości), tłumacząc, że na ich przeprowadzanie raczej szkoda będzie pracodawcom czasu i środków.

Oglądaj

- Wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało, co do zasady, uzgodnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Będzie ono możliwe nie tylko w trakcie zatrudnienia, ale także przy zawieraniu umowy o pracę. Oczywiście konieczne będzie określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, w szczególności zasad pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną oraz kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Zasady te powinny zostać określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub w wydanym regulaminie. W przypadku braku takiego porozumienia lub regulaminu – zasady będą określone w porozumieniu zawartym z pracownikiem – przypomniała Marlena Maląg.

W każdym przypadku pracy zdalnej zachowane będą musiały być przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a obowiązkiem pracodawcy będzie egzekwowanie ich przestrzegania. W grę wchodzić mogą nawet kontrole w domach. Pracodawcy mogą w ten sposób nawet sprawdzać trzeźwość, nie będzie to jednak zapewne możliwość, z której będą często korzystać – przyczyny Szymon Witkowski wytłumaczył w naszym podcaście.

Redakcja poleca

- Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej konieczne będzie także przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, bez której nie jest możliwe ustalenie zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca musi również pamiętać, że nie każda praca może być wykonywana zdalnie. Wyłączone spod takiej możliwości są m.in. prace szczególnie niebezpieczne lub powodujące intensywne brudzenie – powiedziała PAP minister rodziny.

- Dla pracowników zdalnych nowelizacja oznacza przede wszystkim znaczne ułatwienie w postaci możliwości wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy. Oczywiście miejsce pracy zdalnej powinno być uzgodnione z pracodawcą. Pracownik nie może zorganizować swojego stanowiska pracy zdalnej bez zachowania jakichkolwiek standardów. W trosce o zdrowie pracownika zdalnego na zorganizowanym przez niego stanowisku będą musiały zostać zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik, organizując to stanowisko, będzie musiał też uwzględnić wymagania ergonomii – podsumowała Marlena Maląg.

RadioZET.pl/PAP