Zamknij

Zerowy PIT dla seniorów. „Ludzie skarżą się na luki w przepisach”

05.12.2022 10:17

Polski Ład zwolnił z podatku seniorów, którzy zdecydowali się zostać na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli ci zrezygnowali ze świadczenia z ZUS na poczet dalszej pracy, pracodawca nie naliczy im podatku. Są jednak luki w prawie – zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Polski ład z lukami
fot. Jakub Kaminski/East News

Polski Ład wprowadził nowe ulgi podatkowe. Od stycznia już nie tylko młodzi do 26. roku życia nie muszą płacić PIT. Wśród beneficjentów PIT zero są także seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, by nadal pracować. W myśl obowiązujących przepisów ich dochód do kwoty 85,5 tys. zł zwolniony jest z PIT. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Problem jednak w tym, że nie wszyscy „seniorzy” skorzystają ze zwolnienia – podał RPO. Kluczowym kryterium jest wiek.

Polski Ład z lukami? Niekompletny zerowy PIT dla seniorów

Polski Ład miał doprowadzić do „efektywnego zwiększenia wieku emerytalnego”. Zamiast zmiany przepisów emerytalnych, pojawiły się zachęty w postaci zerowego podatku. Kobiety w wieku co najmniej 60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0. To właśnie m.in. wiek definiujący seniora stał się kością niezgody.

„Do Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące konstrukcji nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy reformy Polskiego Ładu. Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego” – czytamy w piśmie RPO do resortu finansów.

Jak czytamy, głównym zarzutem podnoszonym przez skarżących jest fakt, że ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jak napisał RPO, ustawodawca nie uwzględnił osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.

Obywatele nie rozumieją, dlaczego ta grupa została pominięta. Podnoszą, że problem dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach mundurowych, ale także tych, których aktywność zawodowa miała miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach  RPO

Co do zasady limit dochodów zwolnionych z PIT to 85,5 tys. zł, ale po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku suma dochodów bez podatku wzrasta do kwoty 115,5 tys. zł. Zgodnie z przepisami, które wprowadził Polski Ład, zwolnienie obejmuje dochody z etatu, umowy zlecenia i własnej działalności opodatkowanej według skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego. Ze skarg, które trafiły do RPO, katalog dochodów, które podlegają zwolnieniu, jest zbyt wąski. „Nowa regulacja obejmuje bowiem osoby uzyskujące przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej, wyłączając pozostałe źródła, przykładowo umowy o dzieło” – podsumowano w liście do resortu finansów.

loader

RadioZET.pl