Obserwuj w Google News

Zmiana podwyżki płacy minimalnej? Obecna uznana za „dysfunkcjonalną”

3 min. czytania
06.06.2023 13:29
Zareaguj Reakcja

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wyniesie według wzoru zapisanego w ustawie 4254,40 zł – wyliczył Business Centre Club. Oznacza to podwyżkę o 20 procent, podczas gdy „przewidywana przez rząd inflacja w 2024 roku to jedynie 6,5 procent, a przewidywany wzrost gospodarczy wyniesie 0,5-1 proc PKB”. - Wiele firm takiego obciążenia może nie udźwignąć – zaalarmował BCC.

pieniądze w ręku
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Płaca minimalna w 2023 roku będzie gonić inflację dwa razy: w związku z dużym tempem wzrostu cen zostanie podniesiona nie tylko w styczniu. Od 1 lipca najniższe wynagrodzenie podskoczy do 3600 zł brutto. W 2024 roku najniższą możliwą do wypłacenia pensję za pracę na pełnym etacie będzie już 4254,40 zł. BCC chce zainicjowania przez Stronę Rządową trójstronnych negocjacji, mających na celu obniżenie tempa wzrostu oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia poniżej ustawowego algorytmu.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. - Chcemy, by w przyszłym tygodniu projekt w sprawie minimalnych wynagrodzeń w 2024 roku trafił na Stały Komitet Rady Ministrów, a 13 czerwca mógł być przedstawiony na posiedzeniu Rady Ministrów - poinformowała szefowa resortu rodziny.

Oglądaj

- Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku będzie się kształtowało na poziomie powyżej 4200 zł - podała Maląg. Jak zapowiedziała, również w 2024 roku waloryzacja minimalnych świadczeń będzie dwukrotna - od 1 stycznia i od 1 lipca. Business Centre Club zapowiedział, że tak wysoka podwyżka oznaczałaby ogromne kłopoty dla pracodawców.

- W tegorocznej, nadzwyczajnej sytuacji generalna intencja zawarta w ustawowej formule corocznego wzrostu płacy minimalnej, mająca na celu ochronę przed inflacją wynagrodzeń pracowników z minimalnym wynagrodzeniem nie spełnia swojej roli, staje się dysfunkcjonalna i zagraża rozwojowi i przetrwaniu wielu słabszych firm – ostrzegł Witold Michałek – wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Redakcja poleca

- BCC stoi na stanowisku, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, spowodowaną m.in. bardzo wysokim tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w poprzednich okresach oraz ze względu na prognozowany przez rząd spadający poziom inflacji w roku 2024, Strona Rządowa w Radzie Dialogu Społecznego powinna jak najszybciej zainicjować trójstronne negocjacje dotyczące nie tradycyjnie tego, na ile płaca minimalna powinna być wyższa od ustawowego algorytmu, ale rozmowy zmierzające do obniżenia tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia poniżej wysokości wynikającej z zastosowania tego algorytmu, w celu ochrony ww. słabszych przedsiębiorstw – dodał ekspert.

Jednocześnie przedstawiciel BCC zaznaczył, że: globalny koszt dla firm w polskiej gospodarce będzie znacznie wyższy niż zwykłe pomnożenie rocznej podwyżki płacy minimalnej wynoszącej 709 zł przez liczbę ok. 3 mln zatrudnionych na tej stawce (w sumie 2,18 mld zł), ponieważ inni zmotywowani tymi podwyżkami pracownicy, wyżej usytuowani w drabinie wynagrodzeń, także będą oczekiwać lub po prostu wymuszać stosowne podwyżki. Zdaniem Witolda Michałka wzrost płacy minimalne do kwoty 4254,40 zł brutto będzie kosztował pracodawców łącznie 5-10 mld zł.

RadioZET.pl/BCC