Obserwuj w Google News

ZUS: ważne informacje dla uczniów i studentów. „Utrata świadczenia”

3 min. czytania
20.09.2023 10:48
Zareaguj Reakcja

Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Taki obowiązek spoczywa również na studentach - przypomniał ZUS.

pieniądze i logo ZUS
fot. Marek BAZAK/East News

ZUS wydał komunikat przypominający o zasadach wypłacania renty rodzinnej. - Aby nie stracić renty rodzinnej uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą pamiętać o złożeniu wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. Mają na to czas do końca września, chyba, że 16 lat kończą w trakcie roku szkolnego. Wówczas, aby otrzymać świadczenie bez przerwy w wypłacie, uczniowie powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek - poinformował PAP rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Renta rodzinna dla uczniów i studentów. ZUS przypomniał o wnioskach

Podwyżka 500 plus do 800 plus to dla beneficjentów dodatkowe 300 zł miesięcznie i 64 800 zł w ciągu 18 lat pobierania świadczenia. A jak program „Rodzina 500 plus” wpłynął na całe społeczeństwo i jakie miał skutki gospodarcze i ekonomiczne? O tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział prof. Jacek Tomkiewicz, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego.

Oglądaj

ZUS przypomniał, że rentę rodzinną po zmarłym rodzicu dziecko może pobierać do 16. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę – nawet do 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli 25 lat kończy w trakcie ostatniego roku studiów. Jeśli natomiast dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, to rentę rodzinną można pobierać bez względu na wiek i kontynuowanie nauki (w zależności od terminu ważności orzeczenia o niezdolności do pracy).

Paweł Żebrowski jako przykład podał ucznia, który 16. rok życia kończy 4 listopada. Ten - by nie stracić prawa do renty rodzinnej - musi maksymalnie do końca listopada przekazać niezbędne dokumenty do ZUS-u. - A jeśli chce zachować ciągłość wypłaty, to dokumenty musi przekazać nie później, niż 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia - dodał rzecznik ZUS.

Redakcja poleca

Zaznaczył, że w nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. - Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok, wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki składają do końca października - wyjaśnił Żebrowski.

Dodał, że w przypadku, gdy podjęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu, niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę. Wyjaśnił, że nie trzeba przedstawiać informacji o dalszej nauce w przypadku, gdy zaświadczenie jest dalej aktualne, bo szkoła bądź uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki: wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie się uczą.

W momencie przerwania lub wcześniejszego zakończenia nauki, uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną będzie później musiał zwrócić z odsetkami.

PAP/Iga Leszczyńska, Katarzyna Herbut

Nie przegap