Zamknij

Tak będą wyglądać egzaminy. MEN opublikowało długą listę zasad

15.05.2020 14:16
Egzaminy 2020 wytyczne MEN
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Wiemy już, jak będą wyglądać tegoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty. Zasady, które będą obowiązywać w tym roku uczniów i nauczycieli dotyczą m.in. maseczek, przyborów, odstępu pomiędzy przystępującymi do egzaminu, dezynfekcji czy tego, kto w ogóle może przyjść na egzamin.

Matury mają zostać przeprowadzone na początku czerwca, kilkanaście dni później rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. Jak egzaminy będą wyglądały w czasie epidemii COVID-19? Zgodnie z zapowiedzią ministra Dariusza Piontkowskiego, w piątek na stronach MEN opublikowano szczegółowe wytyczne przygotowane przez resort, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny.

Egzaminy 2020 – obowiązkowe wytyczne MEN, CKE i GIS

Opublikowane wytyczne dotyczą zarówno matur, jak i egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego. Najważniejsze kwestie to:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.
egzamin

W obszernym, liczącym niemal 30 stron dokumencie, podkreślono m.in., że:

 • na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa i bez objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. Przyjść nie może też osoba, która jest objęta kwarantanną (lub mieszka z osobą, którą objęto kwarantanną),
 • rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły (chyba że uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się),
 • podczas egzaminu w szkole mogą przebywać  wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (tj. m.in. egzaminatorzy, osoby obsługujące sprzęt), pracownicy szkoły odpowiedzialni za dezynfekcję, obsługę szatni itp., uczniowie innych klas i nauczyciele (ale tylko jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z zajęć), pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła może zapewniać przybory uczniom, ale musi je potem dezynfekować
 • szkoła nie zapewnia wody pitnej ani nie organizuje posiłków. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
EYDj55iWkAABgaS

Maseczki podczas egzaminów?

Tak jak już wcześniej zapowiadano, podczas trwania egzaminu maseczka nie będzie obowiązkowa (z pewnymi wyjątkami!), ale nos i usta muszą być zakryte, żeby w ogóle wejść do szkoły. MEN informuje, że:

 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Tylko takie osoby będą mogły wejść na teren szkoły
 • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
 • zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ), kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Co więcej przy wejściu do każdej szkoły a także sali egzaminacyjnej muszą być dostępne płyny do dezynfekcji, a wszystkie drzwi do szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte. A to tylko najważniejsze wytyczne. Szczegółowe instrukcje dla uczniów i szkół dostępne są na stronie MEN.

Matura i egzamin ósmoklasisty – terminy 2020

Terminy i szczegółowy harmonogram egzaminów minister Piontkowski przedstawił jeszcze w kwietniu. Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W ty roku nie będzie jednak egzaminów ustnych. Jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, potrwają od 16 do 18 czerwca.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

– Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą kontynuowane przez kolejne dni, aż do końcówki czerwca. W tym roku nie będzie części ustnej – zapowiadał. – Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów. Od 22 czerwca będą egzaminy zawodowe, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych. Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty sprawdzimy do końcówki lipca. Matury także będą miały egzamin dodatkowy na początku lipca – dla tych, którzy nie załapią się na pierwszy termin. Mniej więcej do 11 sierpnia będą wyniki. Ewentualne poprawy na początku września, a wyniki do końcówki września – wyjaśniał wówczas Piontkowski.

Zobacz także

RadioZET.pl/MEN