Zamknij

Nauka zdalna w szkołach dłużej niż zakładano. Jest nowe rozporządzenie MEN

06.11.2020 07:07
nauka zdalna
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Czy 9 listopada dzieci wrócą do szkoły? Nie, bo nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich została właśnie przedłużona aż do 29 listopada. Od poniedziałku zdalnie uczyć się będą również uczniowie klas I-III podstawówek. Nowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nauka zdalna związana z rozwijającą się dynamicznie epidemią Covid-19 w Polsce została wprowadzona częściowo już w połowie października. Wówczas na odległość zaczęli uczyć się uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych. Kilkanaście dni później edukację zdalną wprowadzono również dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Od poniedziałku w ten sam sposób uczyć będą się młodsi uczniowie z klas I-III.

W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie nowe rozporządzenie MEN dotyczące tej kwestii. Wynika z niego, że nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego zostaje przedłużona do 29 listopada. Do tego dnia online będą też prowadzone zajęcia w klasach I-III.

Nauka zdalna w klasach I-III szkół podstawowych

Szkoły podstawowe, w których – przypomnijmy – od poniedziałku 9 listopada również obowiązuje nauka zdalna, mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w pomoc w walce z koronawirusem.

W szkolnym budynku będą mogły natomiast odbywać się konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Na terenie szkoły będzie też możliwe przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów. Rozporządzenie dopuszcza też prowadzenie stacjonarnych zajęć praktycznych dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum i słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych przystępujących do egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń–luty 2021 r.).

Przedszkola bez zmian

W przedszkolach i tzw. zerówkach nadal obowiązuje tryb stacjonarny, chyba że zgodę na inną formę funkcjonowania (naukę hybrydową - gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdanie, lub naukę całkowicie zdalną) wyrazi sanepid.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą też szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

RadioZET.pl/PAP