Zamknij

Polska czerwoną strefą. Nowe obostrzenia wchodzą w życie w sobotę

24.10.2020 09:00

Cała Polska czerwoną strefą. W sobotę wchodzą w życie nowe obostrzenia. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej przedstawiamy listę nowych zasad sanitarnych.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia
fot. JAKUB WOSIK/REPORTER

Koronawirusem w Polsce - według danych z piątku 23.10.20202 r. - zakaziło się już 228 318 osób, a z powodu Covid-19 zmarły 4 172 osoby.

W związku z postępująca drugą falą epidemii i paraliżem służby zdrowia, rząd podjął decyzję o objęciu całej Polski czerwoną strefą. Nowe obostrzenia weszły w życie w sobotę.

Zobacz także

"Według opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Polska od 24 października, czyli od soboty, stała się strefą czerwoną z nowymi obostrzeniami, co już wcześniej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - wynika z dokumentu.

Koronawirus w Polsce. Nowe przepisy dotyczące zakażonych

Zawiera ono też szereg zasad dotyczących chorych na Covid-19. Dotyczą one m.in. tego, że osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została ona skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Takiej osobie informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Kwarantanna lub izolacja mogą być zawieszone na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku koronawirusa. W rozporządzeniu zwarto też sposób wypłaty świadczeń osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych.

Ograniczenia w gastronomii

Przygotowywanie i podawanie posiłków jest dopuszczalne wyłącznie na wynos lub w dostawie.Targi, wystawy, kongresy czy np. konferencje są dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zobacz także

Nowe zasady dla seniorów

Zaleca się, by osoby powyżej 70 lat nie przemieszczały się, chyba że robią to w ramach wykonywania zawodu lub wychodzą do kościoła albo po to, by zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe np. na zakupy. W sklepach do 100 m kw. przebywać może maksymalnie pięciu klientów na jedną kasę, a w większych - powyżej 100 m kw. - jeden na 15 m kw.

Dzieci i młodzież na zewnątrz - tylko pod opieką dorosłego

Według przepisów, małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Szkoły

Zmiany w trybie nauczania dla uczniów. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą od soboty na naukę zdalną.

Zobacz także

"Od poniedziałku 19 października 2020 w strefie żółtej szkoły wyższe i szkoły średnie przeszły w tryb nauczania hybrydowego. Z kolei w strefie czerwonej szkoły wyższe i szkoły ponadpodstawowe pracują wyłącznie online (z wyłączeniem zajęć praktycznych)" - czytamy w rozporządzeniu.

Zgromadzenia maksymalnie do 5 osób

Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż pięć osób. Do odwołania zakazuje się organizowania innych imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątkiem są spotkania lub zebrania służbowe. To ograniczenie nie dotyka także m.in. egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, czy konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Radiozet.pl/PAP/Ministerstwo Zdrowia