Zamknij

Maseczki w szkołach obowiązkowe? MEN aktualizuje wytyczne

Magdalena Kulej
17.09.2020 12:29
Dariusz Piontkowski
fot. Grzegorz Banaszak/REPORTER

Maseczki w szkołach jednak obowiązkowe? Możliwe, choć nie wszędzie. Jak wynika z nowych wytycznych sanitarnych MEN, MZ i GIS, dyrektorzy mogą wprowadzić taki obowiązek, jeśli podczas zajęć czy np. na szkolnych korytarzach nie udaje się zachować odpowiedniego dystansu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o wprowadzeniu nowych zapisów do wytycznych sanitarnych obwiązujących w szkołach, opracowanych przez resort edukacji wspólnie z resortem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. "MEN na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii" - poinformował resort w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Chodzi o zmiany dot. ewentualnego zakrywania ust i nosa w szkołach. W wytycznych MEN, MZ i GIS dodano zapis "konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi". "Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa" - czytamy.

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej dotyczących nauczania indywidualnego."Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" - poinformowało MEN.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/MEN